Заявка на участь у проекті "Геть стіну – будуємо мости взаєморозуміння у розділеному суспільстві"
Заявка на участие в проекте "Долой стену – строим мосты понимания в разделенном обществе"
Останній термін подачі заявок: 02.06.2019 (включно) // Последний срок подачи заявок: 02.06.2019 (включительно)

Робоча мова: Тренінги проводитимуться українською та російською мовами. // Рабочий язык: Тренинги будут проводиться на украинском и русском языках.

Витрати: Участь у тренінгах є безкоштовною, усі витрати (проживання, харчування, дорожні витрати) повністю бере на себе організація. // Расходы: Участие в тренингах бесплатно, все расходы (проживание, питание, дорожные расходы) полностью берет на себя организация.

УВАГА: Ми очікуємо від вас співпраці (активна участь під час тренінгів, виконання домашніх завдань і т.д.). В іншому випадку, ми залишаємо за собою право відмовити у подальшій участі в тренінгу тим учасникам, які не виконують його програму.
// ВНИМАНИЕ: Мы ожидаем от вас сотрудничества (активное участие во время тренингов, выполнение домашних заданий и т.д.). В противном случае, мы оставляем за собой право отказать в дальнейшем участии в тренинге тем участникам, которые не выполняют его программу.

Більше інформації:
https://cms.n-ost.org/files/uploads/media_training_ua.pdf

Больше информации:
https://cms.n-ost.org/files/uploads/media_training_ru.pdf

Контакт: ukraine@n-ost.org

Твої контактні дані // Твои контактные данные
1. Прізвище // Фамилия *
Your answer
2. Ім'я // Имя *
Your answer
3. Дата народження: день, місяць, рік (Наприклад: 07.09.1993) // Дата рождения: день, месяц, год (например: 07.09.1993) *
Your answer
4. Адреса (область, місто, поштовий індекс, вулиця) // Адрес (область, город, почтовый индекс, улица) *
Your answer
5. Номер телефону (в міжнародному форматі) // Номер телефона (в международном формате) *
Приклад // Пример: +38 067 123 45 67
Your answer
6. E-mail *
Your answer
7. Особа, з якою організатори можуть зв'язатися у випадку надзвичайної ситуації (ім'я та прізвище, номер телефону) // Лицо, с которым могут связаться организаторы в случае черезвычайной ситуации (имя и фамилия, номер телефона) *
Your answer
8. Який з тренінгів ти хотів би відвідати на першому етапі? // Какой их тренингов ты бы хотел посетить на первом этапе? *
Кожен учасник зобов’язаний взяти участь у двох тренінгах проекту - в одному з І етапу , а також в заключному тренінгу у Львові (II етап, 8-11 вересня 2019). Вибери один з тренінгів І етапу. УВАГА: Якщо один з тренінгів цього етапу відбувається у твоєму місті чи області, то вибрати потрібно саме його! Якщо ж тренінг відбуватиметься не у твоєму місті, то ти можеш вибрати з запропонованих міст , яке захочеш. Подай також більше / всі міста та кілька / всі дати, що тобі підходять. Наприклад, якщо у тебе є можливість взяти участь в тренінгах I етапу і в Ужгороді, і в Дніпрі, то познач, будь ласка, обидва ці міста // Каждый участник принимает участие в двух тренингах проекта - в одном из І этапа, а также в заключительном тренинге во Львове (II этап, 8-11 сентября 2019) . Выбери один из тренингов І этапа. ВНИМАНИЕ: Если один из этапов тренинга состоится в твоем городе, то выбрать нужно именно его! Если тренинг состоится не в твоем городе, то ты можешь выбрать любой из предложенных городов. Необходимо также отметить нескольно/все города, а также несколько/все даты, что тебе подходят. Например, если у тебя есть возможность принять участие в тренингах I этапа и в Ужгороде, и в Днепре - то отметь, пожалуйста, оба эти города.
Required
9. Цією заявкою я підтверджую готовність брати участь у трьох етапах проекту. // Этой заявкой я подтверждаю готовность принимать участие в двух этапах проекта. *
10. Як ти дізнався (-лась) про проект? // Как ты узнал (-ла) о проекте? * *
Required
Мотивація і досвід // Мотивация и опыт
11. Моя теперішня діяльність (робота, навчання, сім'я, ... ) // Моя нынешняя деятельность (работа, учеба, семья, ...) *
Your answer
12. Якою є твоя мотивація до участі у тренінгу? // Какова твоя мотивация для участия в тренинге? *
Дай, будь ласка, розгорнуту відповідь! Що особливо цікавить тебе в темі проекту та в програмі? Чого ти хочеш навчитися і чому? Наскільки цей тренінг буде корисним для тебе в твоєму навчанні/роботі/громадській роботі? // Дай, пожалуйста, развернутый ответ! Что особенно интересует тебя в теме проекта и в программе? Чему ты хочеш научиться и почему? Насколько полезным будет этот тренинг для твоей учебы/работы/общественной деятельности?
Your answer
13. Як ти оцінюєш свої знання і досвід в різних галузях за 4 - бальною шкалою? // Как ты оцениваешь свои знания и опыт в разных областях по 4 - бальной шкале? *
немає знань/досвіду
низкий уровень
достатній рівень
профессиональный уровень
Проводити інтерв'ю
Исследовать тему, анализировать и собирать соответствующие материалы
Професійно фотографувати
Успешно общаться в социальных сетях
Знання українського медіаландшафту
Снимать видео
Вести блог
Писать журналистские тексты
Розуміння ролі журналістів і медіа для суспільства
Публикации в местных медиа
14. Чи ти залучений (-на) до громадської, студентської, політичної чи іншої діяльності? // Ты задействован (-на) в общественной, студентской, политической или иной деятельности? *
Якщо так, то напиши, в якій. // Если да, то напиши, в какой.
Your answer
15. Чи ти брав(-ла) коли-небудь участь у подібних тренінгах? // Принимал(-а) ли ты когда-либо участие в подобных тренингах? *
Якщо так, то напиши, який. // Если да, то напиши, какой.
Your answer
Дані про доїзд та перебування // Данные о поездке и пребывании
Організатори беруть на себе витрати за харчування, проживання та дорожні витрати (поїзд купе або плацкарт) та автобус) // Организаторы берут на себя расходы на питание, проживание и дорожные расходы (поезд или автобус).
16. Чи потребуєш ти проживання у готелі? // Нужно ли тебе проживание в гостинице? *
Проживання: Ми можемо поселити учасників з інших міст у двомісні номери в готелі. Якщо тобі підходять кілька міст першого етапу, то вкажи дані у всіх потрібних містах. (Наприклад, Ужгород - ТАК, Миколаїв - НІ, Дніпро - ТАК) // Проживание: Мы можем поселить всех иногородних участников в двухместные номера в гостинице. Если тебе подходят несколько городов первого этапа, то укажи все нужные города (например, Ужгород - НЕТ, Николаев - ДА, Днепро - НЕТ)
ТАК // ДА
НІ // НЕТ
Мне нужна гостиница в УЖГОРОДЕ на І ЭТАПЕ
Мені потрібен готель в МИКОЛАЄВІ на І ЕТАПІ
Мне нужна гостиница в ДНЕПРЕ на І ЭТАПЕ
Мені потрібен готель у ЛЬВОВІ на ІІ ЕТАПІ
17. Харчування // Питание *
18. Алергії, хвороби чи подібне // Аллергии, болезни или подобное
Повідом, будь ласка, щодо інших потреб в харчуванні: маю алергію на конкретні продукти; маю хвороби або інше, про що необхідно знати організаторам // Сообщи, пожалуйста, о других потребностях в питании: есть аллергия на конкретный продукт, есть болезнь или что-либо, о чём необходимо знать организаторам.
Your answer
Дані для оформлення листа-звільнення від навчання або роботи // Данные для оформления письма-освобождения от учёбы или работы
Якщо тобі потрібен лист-звільнення, то заповни пункти, вказані нижче. Скан листа надішлемо тобі на мейл. // Если тебе нужно письмо-освобождение, то заполни пункты, указанные ниже. Скан письма отправим тебе на мейл.
19. Повні дані особи, на ім'я якої має бути скеровано лист. // Полные данные лица, на имя которого должно быть направлено письмо.
Наприклад: професор Стецько Віктор Федорович, декан факультету Економіки Таврійського Національного Університету // Например: профессор Стецько Виктор Фёдорович, декан факультета Экономики Таврического Национального Университета
Your answer
20. Додаткова інформація про тебе: факультет, спеціалізація, курс навчання, посада та ін. // Дополнительная информация о тебе: факультет, специализация, курс обучения, должность и др.
Your answer
21. Зауваження, коментарі // Замечания, комментарии
Your answer
Фото Олени Шунькiної та Ескендера Ганієва
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service