Thông tin đăng ký
Vui lòng điền thông tin nhóm tham gia "Chiến dịch Smart Campus 2018 - CIT/SICT"
1. Tên nhóm *
2. Nhóm đề tài của: *
3. Đơn vị/Trường:
4. Thông tin đầy đủ các thành viên trong nhóm (gồm: Họ và tên, Email, Số điện thoại, Khoa, Lớp (đối với SV)) *
5. Đối với nhóm đề tài sinh viên, cung cấp tên người hướng dẫn (nếu có)
6. Bạn biết đến "Chiến dịch Smart Campus 2018" qua kênh thông tin nào (có thể nhiều hơn 1 lựa chọn):
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service