BIBLIOTECA TECLA SALA
CLUBS DE LECTURA I GRUPS DE CONVERSA. 2019/20
per a més informació Tel. 93.403.26.30
Trieu el club de lectura o grup de conversa on voleu participar *
Carnet biblioteca *
Adreça de correu electrònic
normativa covid19
Aquest clubs de lectura i grups de conversa estaran subjectes a modificacions (nombre de places, periodicitat, virtualitat, suspensió...) en funció de la normativa sanitària vigent.
Informació sobre protecció de dades
Dades facilitades voluntàriament per l’usuari
Sol·licitem en el formularis dades de caràcter personal , sempre d’acord amb les condicions de seguretat i confidencialitat, conforme a Reglament (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, que adapta l’ordenament jurídic espanyol al RGPD, i completa les seves disposicions.

L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a responsable de les dades personals, garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d’ordre tècnic i organitzatiu que en garanteixen la seguretat.

Finalitat del tractament:
Inscripció per participar en un club de lectura o grup de convers en alguna biblioteca de la ciutat durant el curs 2019/20.
Gestionar i tramitar l’enviament de butlletins electrònics de l’Ajuntament de l’Hospitalet, amb informacions relacionades amb els clubs de lectura, grups de conversa i activitats similars de promoció de la lectura.
Destinataris: No estan previstes cessions de dades.
Conservació de les dades: Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran durant dos cursos o fins que l’interessat s'oposi, a aquest tipus de tractament, la qual cosa es pot fer en qualsevol moment, a través de l’exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l’Oficina d’Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10. Planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L’Hospitalet de Llobregat i mòbils).

Procedència de les dades personals: Directament de les persones interessades o dels seus representants.
Categories de dades objecte de tractament: Número de carnet de la biblioteca i adreça de correu electrònic.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy