Ankieta dla wychowanków/uczestników zajęć
Jesteśmy ciekawi opinii naszych wychowanków na temat działań wychowawczych i profilaktycznych placówki. Wyniki tej anonimowej ankiety posłużą do doskonalenia pracy MDK nr 2 w tych obszarach. 

UWAGA: w przypadku młodszych uczestników zajęć prosimy Nauczycieli/Rodziców/ Opiekunów o pomoc w wypełnieniu ankiety, która może stać się podstawą do rozmowy z dzieckiem.
Czy lubisz przychodzić do MDK2?
Clear selection
Co najbardziej podoba się Tobie w placówce (podaj 3 rzeczy)?
Kto zapoznał Cię z Twoimi prawami i obowiązkami oraz zasadami zachowania funkcjonującymi w MDK2?
Clear selection
Czy podczas zajęć, razem z nauczycielem decydowałeś/łaś z kolegami jakie zasady zachowania powinny obowiązywać na zajęciach w placówce?
Clear selection
Czy znasz swoje prawa i obowiązki oraz zasady zachowania jako wychowanka MDK2?
Clear selection
Przestrzegasz ustalonych w placówce zasad zachowania?
Clear selection
Czy inni uczestnicy zajęć przestrzegają ustalonych zasad zachowania?
Clear selection
Czy masz dobre relacje z nauczycielami (lubię ich, szanuję, mam do nich zaufanie)?
Clear selection
Czy Twoim zdaniem nauczyciele/ instruktorzy przestrzegają ustalonych w MDK nr 2 zasad zachowania?
Clear selection
Których zachowań oczekuje się od Ciebie w MDK nr 2? (podkreśl 3 najważniejsze)
Jakie zachowania są złe i zakazane w placówce? (podkreśl 3 najważniejsze)
Czy podczas pobytu w placówce / na zajęciach czuję się bezpiecznie?
Clear selection
Oceń Swoje poczucie bezpieczeństwa. Zaznacz w skali od 1 do 5 , gdzie 1 oznacza,ze nie czujesz się bezpiecznie, a 5 oznacza, że masz pełne poczucie bezpieczeństwa
nie czujesz się bezpiecznie
masz pełne poczucie bezpieczeństwa
Clear selection
Czy w MDK2 zdarzyło się, że: (można podać kilka odpowiedzi)
Czy byłeś świadkiem podobnych (wymienionych w poprzednim pytaniu) zachowań wobec innych wychowanków MDK nr 2
Clear selection
Jeśli takie sytuacje miały miejsce, to kto był sprawcą wyżej wymienionych zachowań? ( można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
Czy zdarzyło się w placówce, że nauczyciele zachowywali się wobec Ciebie w sposób, który odebrałeś jako nieprzyjemny?
Clear selection
Do kogo w placówce, w razie potrzeby (także w /w sprawach), możesz zwrócić się o pomoc:
Czy w placówce podejmowane są skuteczne działania, aby wyeliminować takie zachowania?
Clear selection
Czy wiesz, że w placówce wszystkie obowiązujące zasady zachowania, prawa i obowiązki zostały opisane w dokumencie pn. PROGRAM WYCHOWAWCZY?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy