แบบสอบถาม เรื่องการศึกษาสภาพและแนวโน้มของการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์โนโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีความประสงค์ที่จะเก็บข้อมูลสภาพของการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรม
2. กรุณาอ่านแบบสอบถามโดยละเอียดและตอบคำถามตามสภาพที่เป็นจริงให้สมบูรณ์ทุกข้อ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เลขที่แบบสอบถาม *
Your answer
เพศ
อายุ
Your answer
การศึกษาสูงสุด
โรงเรียน
Your answer
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Your answer
จังหวัด *
Your answer
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาการหุ่นยนต์ในโรงเรียน
ชั้นที่สอน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service