BOSNA HERSEK ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ

Sizlere daha kaliteli hizmet verebilmek için okuldaki uygulamalarla ilgili görüşlerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm anketi eksiksiz ve samimiyetle doldurmanızı rica eder, katılımlarınız için teşekkür ederiz.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Çalıştığım okul bana kendimi geliştirme imkanı tanımaktadır
  Okul içerisinde üstlerimle sağlıklı iletişim kurabiliyorum
  Okulda öğretmenler ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum
  Okulda diğer personel ile sağlıklı iletişim kurabiliyorum
  Yaptığım işle ilgili yeterli düzeyde yetki sahibiyim
  Öğretmene yönelik hizmetlerde fırsat eşitliği sağlanmaktadır
  Okulda çalıştığım işle ilgili alınacak karalarda görüşüm alınmaktadır
  Okulda dile getirdiğim öneriler/şikayetler dikkate alınmaktadır
  Okulda görev alanıma giren iş ve işlemlerin yürütülmesine liderlik yapma fırsatı tanınmaktadır.
  Okulda üstlerim liderlik davranışları sergilemektedir
  Okulda yapılan olumlu işler takdir edilir
  Bireysel performans değerlendirmesi adil, tarafsız ve objektif olarak yapılmaktadır
  Her türlü ödüllendirme ve terfilerde bireysel performans değerlendirme sonuçları esas alınmaktadır
  Okulumun değerlerini biliyor ve paylaşıyorum
  Okulumun misyonunu biliyor ve paylaşıyorum
  Okulumun vizyonunu biliyor ve paylaşıyorum
  Okulumun temel politikasını ve önemli stratejilerini biliyor ve paylaşıyorum
  Okulun insan kaynakları yönetimi politika strateji ve uygulamalarını benimsiyorum.
  Öğretmenlere yönelik düzenli hizmetiçi eğitim faaliyetleri yapılır ve tüm öğretmenlerin bu faaliyetlere katılımına imkan tanınır
  Bu okulda çalışmaktan gurur duyuyorum
  Okulun yönetiminden genel olarak memnunum
  Okul yönetimi görevimi yerine getirmede bana destek oluyor
  Okulda görevimi yerine getirebilmem için yeterli ders araç gereci buluyorum
  Öğretmenlere sağlanan sosyal tesis ve hizmetler yeterlidir
  Okulda sağlık hizmetlerine yönelik işlemlere gereken özen gösterilerek yapılmaktadır(sevk, rapor, fatura vb.)
  Okulda güvenlik hizmetleri yeterlidir
  Öğretmenlere ödenen ücret yeterlidir
  Öğretmen olarak bizlere sağlanan diğer maddi ve maddi olmayan olanaklar yeterlidir
  Okul, çağın gerektirdiği değişme ve gelişmeleri takip edebilmekte ve bu gelişmeleri okula taşıyabilmektedir
  Okulda öğretmene sağlanan çalışma ortamı yeterlidir
  Okul doğal kaynakları korumakta ve doğal çevrenin korunması için gayret göstermektedir
  Okul yerel ve genel toplum üzerinde olumlu etki bırakacak çalışmalar yapmaktadır
  Please enter one response per row