Kulturowe Usługi Ekosystemowe (KUE) - Kwestionariusz pilotażowy
Zebrane informacje posłużą lepszemu zrozumieniu różnorodnych korzyści społecznych i środowiskowych dostarczanych przez właścicieli gruntów, ich zarządców i wszystkich zaangażowanych w zarządzanie niektórymi formami rekreacji na obszarach wiejskich.

Następujące organizacje zaangażowane są w prace prowadzone na szczeblu europejskim, których celem jest zbadanie stopnia, w jakim właściciele i zarządcy gruntów zapewniają kulturowe usługi ekosystemowe: Europejska Organizacja Właścicieli Gruntów (ELO), Europejscy Rolnicy i Spółdzielnie Rolnicze (Copa i Cogeca), Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów (CEPF), Europejska Federacja Łowiectwa i Ochrony (FACE), Międzynarodowa Rada Łowiecka i Ochrony Zwierzyny (CIC) oraz Europejskie Stowarzyszenie Domów Zabytkowych (EHHA).

KUE to niematerialne korzyści dostarczane ludziom przez ekosystemy, takie jak doznania estetyczne czy rekreacja.

Ten kwestionariusz przeznaczony jest dla osób, które poprzez zarządzanie prywatnymi gruntami dostarczają innym KUE.

Część I. Zapewnianie kulturowych funkcji ekosystemowych (KUE)
1. Zaznacz jakie siedliska/cechy terenu występują na zarządzanych przez Ciebie gruntach (można zaznaczyć kilka opcji)
Inne (proszę określić):
Your answer
2. Która z poniższych aktywności obecnie odbywa się na zarządzanym przez Ciebie terenie?
Inne (proszę określić):
Your answer
3. Która z poniższych aktywności potencjalnie mogłaby się odbywać na zarządzanym przez Ciebie terenie?
Inne (proszę określić):
Your answer
4. Jaka infrastruktura zapewnia dostęp do terenu/obiektu?
Inne (proszę określić):
Your answer
Część II. Część I. Zarządzanie kulturowymi funkcjami ekosystemowymi (KUE)
5. W jakim stopniu KUE zostały uwzględnione w długoterminowych planach dla terenu/obiektu, którym zarządzasz? *
Jeśli zaznaczyłeś odpowiedź „W znacznym stopniu” lub „W małym stopniu”, opisz, które KUE są najistotniejsze z perspektywy Twoich gruntów?
Your answer
6. Czy któraś z aktywności sprawia szczególne problemy/jest szczególnie dużym wyzwaniem na terenach, którymi zarządzasz? (np. dostęp do terenu, duża liczba odwiedzających, niedostosowany parking, zaśmiecanie, ograniczenia wynikające z zarządzania terenem/obiektem itd.) *
Jeśli tak, proszę opisać sytuację.
Your answer
7. Jakie kroki podejmujesz, aby wspierać KUE na swoich terenach?
Inne (proszę określić):
Your answer
Część III. Źródła finansowania
8. Czy odnosisz korzyści finansowe związane z KUE (np. opłaty za korzystanie z terenu)? *
Jeśli tak, proszę opisać.
Your answer
9. Czy teren, którym zarządzasz mógłby dostarczać więcej KUE (czyli niematerialnych korzyści dla odwiedzających, takich jak doznania estetyczne czy rekreacja) gdybyś otrzymywał dodatkową pomoc (np. dofinansowania, promocja itp.)? *
Jeśli tak, jakie KUE mogłyby być dostarczane na zarządzanym przez Ciebie terenie? (można zaznaczyć wiele opcji)
Inne (proszę określić):
Your answer
10. Czy uważasz, że władze państwowe mogłyby pomóc właścicielom/zarządcom w dostarczaniu większej ilości KUE? *
Jeśli tak, proszę wyjaśnić:
Your answer
11. Czy z zapewnianiem KUE na zarządzanym przez Ciebie terenie wiążą się jakieś koszty? *
Jeśli tak, proszę wyjaśnić:
Your answer
Część IV: Informacje o osobie wypełniającej kwestionariusz
12. Kraj
Inne (proszę określić):
Your answer
13. Wiek *
14. Płeć *
15. Która z poniższych odpowiedzi najlepiej opisuje lokalizację zarządzanego przez Ciebie terenu? *
16. W jakie aktywności jesteś osobiście zaangażowany? (można zaznaczyć kilka opcji)
Inne (proszę określić):
Your answer
Dziękujemy za wypełnienie formularza.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELO. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms