แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมสามัญประจำปีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนครั้งที่ 45
เรียนผู้รับใบอนุญาตสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกท่าน

ด้วยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 45 พ.ศ. 2563 และการประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน เรื่อง “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal ”ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรม ดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ. เมือง จ.พิษณุโลก โดยกลุ่มภาคเหนือเป็นเจ้าภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นการสร้างวิสัยทัศน์ของผู้บริหารและครู ในการทำความเข้าใจประเด็นต่างๆ อาทิ แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต การประกันคุณภาพ สวัสดิการครู กฎหมายและระเบียบ ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมการอาชีวศึกษาเอกชนที่เกี่ยวข้อง
2. เป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของชาวอาชีวศึกษาเอกชน เพื่อแสดงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ สู่การพัฒนาการอาชีวศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการนี้สมาคมฯ จึงขอเชิญท่าน ผู้บริหารและคณาจารย์ ได้กรุณาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าวด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 โดย
1.สมาชิกสมาคมฯบริจาคเป็นค่าลงทะเบียน คนละ 2,300 บาท
2.สมาชิกบริจาคหน้างานคนละ 3,000 บาท
3.ไม่เป็นสมาชิกสมาคมฯ บริจาคคนละ 5,000 บาท
โดยกรุณาโอนเงินบริจาคค่าลงทะเบียนชื่อบัญชี สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี 130-2-25432-7
ทั้งนี้สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ดร.อดิศร สินประสงค์
นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ขั้นตอนการลงทะเบียน
1.ป้อนข้อมูลตามแบบฟอร์ม
2.เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้วให้ทำการชำระค่าลงทะเบียนท่านละ 2,300 บาท(สมาชิกสมาคมฯ) หรือ 5,000 บาท (กรณีไม่เป็นสมาชิกสมาคม) มาที่บัญชี
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาราชวัตร เลขที่บัญชี 130-2-25432-7
3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ E-mail : samakom1097@hotmail.co.th
4. สถานศึกษารอรับใบเสร็จการบริจาคในช่วงวันประชุม
5. หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

พบปัญหาการลงทะเบียนกรุณาดำเนินการดังนี้
1. ไม่พบชื่อสถานศึกษา ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทร 02-241-4605 (อาจเกิดจากไม่เป็นสมาชิกหรือค้างชำระค่าบำรุงสมาคม)
2. ชื่อสถานศึกษาผิด (อาจเกิดจากสถานศึกษาไม่เข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ)กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่สมาคมฯ
3. กรณีมีผู้ลงทะเบียนเกิน 5 คนให้เข้าระบบลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง

พบปัญหาอื่น ๆ ติดต่อ ผอ.มารุต ศิริธร 088-295-941-5
พระพุทธชินราช
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
1. ข้อมูลประชาสัมพันธ์การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 45
https://www.facebook.com/vrmeeting.plk
2. ข้อมูลการสั่งเสื้อ
https://forms.gle/DismYjPaJobvdRnD8
ดิ อิมพีเรียล โฮเต็ล
แบบฟอร์มการจองห้องพัก กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง
ภาค *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy