แบบประเมินความพึงพอใจ การจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ 12 “อาชีพในฝัน”
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของการจัดงานร้อยดวงจิตสาธิตสัมพันธ์ ’12 “อาชีพในฝัน”
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ *
สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน *
ระดับ *
ตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
รายการประเมิน *
ดีเยี่ยม (5)
ดีมาก (4)
ดี (3)
พอใช้ (2)
ควรปรับปรุง (1)
1. ความเหมาะสมของสถานที่
2. ความเหมาะสมของระยะเวลา
3. ความเหมาะสมของอาหาร
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
5. รูปแบบการจัดงาน
6. การแสดงของนักเรียน
7. เกมต่าง ๆ
8. การจำหน่ายอาหาร
9. การจำหน่ายเสื้อที่ระลึก
10. การจำหน่ายสินค้าสมบัติผลัดกันชม
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Report Abuse