Inscripció Extraescolars Escola Ramon Pont 2019/20
Per poder realitzar una activitat extraescolar o Acollida Matinal de l’Escola és obligatori haver satisfet el pagament de la quota de soci / sòcia de l’AMPA.

IMPORTANT:
Les inscripcions fetes de dilluns a dijous, els infants iniciaran l'activitat a la setmana següent de fer la inscripció.
Les inscripcions que es facin els divendres, els infants començaran l'activitat, la setmana següent no, a l'altre.

A les escoles que es faci Acollida Matinal la activitat es podrà iniciar al dia següent de formalitzar la inscripció.
Email address *
Dades alumne
Ompliu el següent formulari TOT EN MAJÚSCULES i SENSE ACCENTS.
Nom alumne *
Your answer
Primer Cognom alumne *
Your answer
Segon cognom alumne *
En cas de no tenir segon cognom posar un guió -
Your answer
Data de naixement *
(Dia, mes, any)
MM
/
DD
/
YYYY
Núm. tarjeta CATSALUT *
(Exemple: GUPA1730705001) 14 dígits. Escriure sense espais. En cas de tenir un altre Mútua posar MUTUA000000000
Your answer
En cas de tenir un altre Mútua indicar quina (i número de mutualista si en disposeu)
Your answer
Curs escolar 2019/20 *
Classe *
Domicili *
Adreça *
Your answer
Número *
Your answer
Pis *
Your answer
Codi Postal *
Your answer
Població *
Your answer
Informació pare/mare/tutor/tutora (A)
Nom del pare / mare / tutor /tutora* *
Your answer
NIF:* *
Your answer
Telèfon* *
Your answer
Nom del pare / mare / tutor /tutora
Your answer
NIF:
Your answer
Telèfon
Your answer
Inscripció
Horari de 17h a 18:30h
Dimarts (Juga i Aprèn)
Dijous (Juga i Aprèn)
Altres dades
Marxa sol? *
Amb qui marxa? Cognoms i nom
Your answer
DNI
Your answer
Informació sanitària
Pateix alguna malaltia o al·lèrgia coneguda? *
Quina malaltia o al·lèrgia?
Your answer
Pren alguna medicació? *
Quina medicació?
Your answer
Observacions
Your answer
Informació pagament
Mitjançant l'enviament d'aquest formulari, el deutor/a (A: pare/mare o tutor/a legal que realitza la inscripció), autoritza al creditor L'eina Cooperativa (B) a enviar instruccions a l'entitat de (A) per carregar al seu compte i a (B) a l'entitat per a efectuar els càrrecs (pagaments recurrents) al seu compte seguint les instruccions de (B). Com a part de seus drets, (A) està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.
Dades bancàries IBAN *
Ha de començar per ES
Your answer
Autorització per participar en l'activitat i política privacitat
Autoritzo a que el meu fill/a participi en les activitats organitzades per l'Eina Cooperativa i confirmo que no pateix cap malaltia que li impedeixi participar i que accepto les condicions i política de privacitat establertes al final del formulari.
Marqueu la casella (participar en l'activitat i política privacitat) *
Autorització mèdica
A ser intervingut /da quirúrgicament o prendre qualsevol decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic en cas d’urgència.
Marqueu la casella (Autorització mèdica) *
Autorització imatge
L'EINA, SCCL disposa d’un espai web www.einacooperativa.coop i participa a xarxes socials, a més d’altres elements de comunicació com memòries, revistes/publicacions d'àmbit educatiu o presentacions digitals on informa i es fa difusió de les activitats gestionades per L'EINA, SCCL. En aquests mitjans s’hi poden publicar imatges o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, usuaris realitzant les esmentades activitats. Donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, L'EINA, SCCL sol·licita el consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar imatges o vídeos on aparegui el nen/a usuari de les activitats o bé hi sigui clarament identificable.
Marqueu la casella (Autorització imatge) *
Condicions del Servei
- Les quotes es cobraran de l’1 al 5 de cada mes. Per raons tècniques i de forma excepcional, aquest període es pot veure modificat, sempre més enllà del dia 5.
- L’Eina, SCCL es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat en cas que no s’arribi al nombre mínim d’usuaris/es establerts a les condicions/ informació facilitada, amb un pre-avís amb un mínim de 24 hores abans de l’inici previst de l’activitat.
- La baixa d’una o més activitats s’hauran de comunicar una setmana abans de l’acabament del mes en curs, per escrit.
- La baixa fora del termini indicat no donarà dret a la devolució de la quota.
- No es retornarà la quota en cas de baixa puntual.
- En cas que es produeixi el retorn del rebut s’hauran d’abonar les despeses de gestió del rebut
.- La inscripció es podrà formalitzar en qualsevol moment, però es faran efectives la setmana següent a la rebuda de la inscripció, i s’haurà d’assumir la quota sencera del mes en curs. En qualsevol cas, l’Eina cercarà la quota més beneficiosa per a la família.
- L’Eina, SCCL declina qualsevol responsabilitat que es pugui derivar en cas que la informació proporcionada sigui incorrecta, podent exercir les actuacions que es considerino portunes en cas que es derivi alguna incidència del tipus que sigui fruit d’una informació incorrecta.
Política de Privacitat
Per a donar compliment al RGPD (UE) 2016/679 l'informem que el responsable del tractament de les dades és L'EINA COOPERATIVA SCCL, la finalitat del tractament és gestionar la inscripció i participació a l'activitat (Activitats Extraoescolars i/o Servei d'Acollida Matinal) i es realitza en base a la legitimació del seu consentiment explícit al realitzar l'enviament de la inscripció al servei.
L'EINA no cedirà les seves dades a tercers, a excepció de l'Escola i/o AMPA, per al compliment d'obligacions legals.
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament i oposició dirigint-se a L'EINA COOPERATIVA - C. Pamplona, 21 Terrassa (08227) - email: info@einacooperativa.coop o davant l'autoritat de control (www.aepd.es).
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a través d'aquest link https://goo.gl/nYH3L8
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy