แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจและพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานครข้อมูลจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับทุกประการ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ฉันอยากออกสำเนียงของภาษาให้เหมือนคนญี่ปุ่น
  ฉันคิดว่าภาษาญี่ปุ่นมีไวยากรณ์ที่น่าสนใจ
  ฉันชอบวัฒนธรรมทางภาษาญี่ปุ่นที่มีการยกย่องและถ่อมตัว
  ฉันชอบตัวอักษร ฮิรากานะ คาตาคานะ คันจิ
  ฉันรู้สึกว่าภาษาญี่ปุ่นท้าทายความสามารถ
  ฉันอยากจะพัฒนาความสามารถทางภาษาให้ดีขึ้น 
  ฉันเรียนเพราะต้องการได้งานที่รายได้สูง / เพิ่มเงินเดือน / เลื่อนตำแหน่งงาน
  ฉันคิดว่าการรู้ภาษาญี่ปุ่นง่ายต่อการหางาน / หางานใหม่
  ฉันต้องการไปเรียนต่อหรือทำงานยังประเทศญี่ปุ่น
  ฉันคิดว่าภาษาญี่ปุ่นมีประโยชน์ต่อการทำงานในปัจจุบัน
  ฉันต้องการต้องการสอบผ่านวัดระดับJLPT /หรือต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้
  ฉันเรียนเพราะว่าที่บริษัท / ทางครอบครัว ต้องการให้เรียนเพิ่มเติม
  ฉันชอบ / อยากไป ท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
  ฉันสนใจในประวัติศาสตร์และวรรณคดีญีปุ่นในแต่ละสมัย
  ฉันชื่นชอบ Pop culture (วัฒนธรรมสมัยนิยม) เช่น อาหารญี่ปุ่น    มังงะ อนิเมะ เกม เพลงญี่ปุ่น  ละครญี่ปุ่น ภาพยนตร์ ดารานักร้อง และ แฟชั่นญี่ปุ่น เป็นต้น
  ฉันชอบวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กิโมโน การชมซากุระ การชงชา กีฬาประจำชาติ เป็นต้น
  ฉันอยากมี / มีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับเพื่อนได้
  ฉันชอบนิสัยและบุคคลิกของคนญี่ปุ่น
  ฉันอยากจะเข้าใจความคิด ธรรมเนียม มารยาทของคนญี่ปุ่น 
  ฉันชอบวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่น
  ฉันชอบเทคโนโลยีก้าวล้ำ ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น
  ฉันสนใจติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศญี่ปุ่น
  Please enter one response per row
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีความต่อเนื่องในการเปิดคอร์สเรียนป็นลำดับไปเรื่อยๆ(ขั้นต้น, ขั้นกลาง, ขั้นสูง)
  ฉันพิจารณาถึงระยะเวลาความยาวของคอร์สเรียน 1 หลักสูตร
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีหลักสูตรเฉพาะทาง เช่น ล่ามภาษาญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจ, ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร, ภาษาญี่ปุ่นจากละคร เป็นต้น
  หลักสูตรควรมีแบบฝึกหัดและการบ้านให้กับผู้เรียนฝึกฝนนอกชั้นเรียน
  ฉันเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีหลักสูตรตัวต่อตัว
   ฉันเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่คนรู้จักแนะนำกันมา
  ฉันเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ เคยได้ยิน
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีการรับประกันว่าถ้าเรียนแล้วจะสอบผ่าน JLPT หรือมหาวิทยาลัย
  ฉันคิดว่าราคาของคอร์สเรียนบ่งบอกถึงคุณภาพของการเรียนการสอน
  ราคาของคอร์สเรียนควรสอดคล้องกับจำนวนครั้งที่เรียน 
  การมีส่วนลดราคาทำให้ฉันยินดีตัดสินใจเรียนเร็วขึ้น
  ฉันเลือกโรงเรียนที่เดินทางสะดวกเป็นหลัก 
  ฉันพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของจำนวนนักเรียนต่อ 1 ห้องเรียน 
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีการส่งอาจารย์ไปสอนที่บ้านหรือที่ทำงาน
  ฉันศึกษาข้อมูลโรงเรียนและคอร์สเรียนจากใบปลิวประชาสัมพันธ์ และเวบไซต์ ของโรงเรีย
  ฉันมักจะเข้าไปเช็คประสบการณ์ของผู้เคยเรียนมาก่อนผ่านเว็บไซต์ กระทู้ เว็บบอร์ด
  ฉันจะสนใจหากมีให้ลองทดลองเรียนฟรี 1 ครั้ง
   ฉันจะเลือกโรงเรียนที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 
  ถ้าเลือกได้ฉันจะเลือกเรียนกับอาจารย์คนญี่ปุ่น
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีอาจารย์คนไทยที่มีคุณวุฒิรับประกัน
  ฉันต้องการให้มีการกระตุ้นของอาจารย์ในชั้นเรียนและมีการโต้ตอบกันในการเรียน
  ฉันอยากเรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีอัธยาศัยดีมีความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ 
  ฉันอยากเรียนกับอาจารย์ผู้สอนที่มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจง่าย
  ฉันจะเลือกโรงเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนที่มีการชมดีวีดี และฟังซีดี 
  ฉันให้ความสำคัญกับความทันสมัย รวมถึงบรรยากาศและความสวยงามของห้องเรียน
  ฉันเลือกโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีประกาศณียบัตรให้หลังจบคอร์ส
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีเวลาของคอร์สเรียนที่หลากหลายเอื้อกับเวลาที่ฉันสะดวก
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีขั้นตอนการจองคอร์สและการชำระเงินที่สะดวก ง่าย รวดเร็ว
  โรงเรียนควรมีการอัดเทปการสอนไว้เผื่อผู้เรียนที่พลาดการเรียนในวันนั้น 
  ฉันเลือกโรงเรียนที่มีการสอบวัดระดับความรู้ก่อนเรียนและหลังจบคอร์ส 
  Please enter one response per row