Το 'μάζεμα' του σπόρου

Το κουίζ αυτό επιδιώκει να ανιχνεύσει τις γνώσεις που αποκομίσαμε από το πρόγραμμα 'Γεωργία και Περιβάλλον' στα πλαίσια του οποίου φτιάξαμε ένα λαχανόκηπο στον κήπο του σχολείου.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question