แบบสำรวจความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ศูนย์ฯ ผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี www.pathumthani.dop.go.th
โปรดให้คะแนนตามความเป็นจริง เพื่อทำการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
อาชีพ *
ความครบถ้วนของข้อมูลข่าวสาร (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ของข้อมูล (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
ความรวดเร็วในการให้ข้อมูล (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
การจัดวางเนื้อหาและรูปภาพ มีความเหมาะสมง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
ภาษาเข้าใจง่าย กระชับ อธิบายชี้แจงข้อมูลได้ชัดเจน (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
ความสวยงามของเว็บไซต์ (โปรดให้คะแนนตามลำดับ 1 - 5 คะแนน) *
พอใจน้อยสุด
พอใจมากสุด
Submit
Clear form
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy