Seminár pre rodičov - Ako podporiť pozitívne správanie u ľudí s autizmom
Autistické centrum Andreas Vás pozýva na seminár Ako podporiť pozitívne správanie u ľudí s autizmom“, ktorého cieľom je oboznámiť rodičov a odborníkov s metódou a stratégiami Podpory pozitívneho správania (Positive Behavior Support = PBS).

PBS je vedecky podložený prístup, použitím ktorého dokážeme zvýšiť kvalitu života a znížiť problémové správanie (aj) u ľudí s poruchou autistického spektra (PAS). V prístupe sa využíva učenie novým zručnostiam a vykonávaním zmien v prostredí, v ktorom dotknuté osoby žijú.

Obsahom seminára bude priblížiť základné myšlienky metódy PBS a poskytnúť účastníkom odpovede v téme,  týkajúcej sa problémového správania (najmä) detí s PAS:
 
- Ako podporiť dieťa/človeka so správaním, ktoré je náročné na starostlivosť? A ako s ním pracovať?
- Prečo volí dieťa práve tento spôsob komunikácie?
- Ako rozpoznávať eskaláciu správania?

Seminár sa uskutoční v nasledujúcich termínoch:
12. októbra 2022, od 16. do 19:00 hodiny
23. novembra 2022, od 16. do 19:00 hodiny - ONLINE
ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 20 EUR na jedného účastníka. Pre manželov/partnerov platí zvýhodnená suma pre oboch spolu 30 EUR. Ak ste jednorodič, poplatok je znížený na 15 EUR (vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom). Platí sa vopred.
V prípade záujmu nahláste svoju účasť do 3. októbra 2022 prostredníctvom formuláru: https://forms.gle/KcqrTro84cEAYYqT6 . Kapacita je obmedzená na 20 miest.

Seminár dňa 12.10.2022 bude prebiehať v budove Autistického centra Andreas na Galandovej ulici v Bratislave.

Seminár dňa 23.11.2022 bude realizovaný ako ONLINE školenie na platforme ZOOM. (Po zaplatení poplatku budú účastníkom rozoslané inštrukcie a link, kde bude webinár prebiehať.)

LEKTORKA
Mgr. Oľga RAJECOVÁ vyštudovala liečebnú pedagogiku na PdF v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002. V Autistickom centre Andreas pôsobila od roku 2013 do roku 2022. V roku 2021 ukončila pilotný akreditovaný výcvik v metóde Podpory pozitívneho správania v Prahe.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Ako podporiť pozitívne správanie u ľudí s autizmom" *
Required
Vaše priezvisko a meno *
napíšte vaše priezvisko a krstné meno - VZOR = Nováková Anna, Mgr.
Vaša adresa (ulica, PSČ a Mesto) *
VZOR = Nám. Slobody 125, 811 01 Bratislava
KONTAKT - mobil *
mobilný kontakt v tvare 09xx xxx xxx
KONTAKT - e-mail *
napíšte emailový kontakt
Meno dieťaťa *
napíšte priezvisko a krstné meno dieťaťa - VZOR = Novák Jakub
Dátum narodenia dieťaťa *
napíšte deň.mesiac.rok vo formáte DD.MM.RRRR
MM
/
DD
/
YYYY
Miesto narodenia dieťaťa *
napíšte mesto, kde sa Vaše dieťa narodilo - napr. Martin
Vzťah k dieťaťu *
napíšte vzťah k dieťaťu (napr. rodič, starý rodič, učiteľ apod.)
Dieťa vychovávam / je vychovávané v jednorodičovskej rodine *
(po zaslaní čestného prehlásenia bude poplatok za seminár znížený vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom)
Semináru sa zúčastníme obaja rodičia / partneri / dvaja dospelí z rodiny
*
čím si uplatňujeme znížený poplatok na smeinár
Diagnóza dieťaťa *
Navštevujete Autistické centrum Andreas? *
Vystavenie faktúry *
Vystavenie faktúry - doplnenie (ak potrebujete faktúru na organizáciu, napíšte Názov organizácie, adresu, IČO a DIČ)
Priestor pre Vaše poznámky a otázky
Môžete prípadne napísať Vašu motiváciu alebo iné poznámky
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním  uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej  7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677.  Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy