Könyvtárhasználati kérdőív

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Könyvek kölcsönzése
  Könyvek helyben olvasása
  Felvilágosítás vagy segítség kérése
  Fénymásolás
  Nyomtatás
  Szkennelés
  Zenehallgatás
  DVD kölcsönzése
  Kotta kölcsönzése
  Hangoskönyv kölcsönzése
  CD kölcsönzése
  Sajtótermék kölcsönzése
  Könyvtárközi kölcsönzés
  Internet használata helyi számítógépeken
  Wifi használata saját készüléken
  Katalógushasználat
  Szövegszerkesztő használata
  Elektronikus adatbázisok használata
  A könyvtár weboldalának böngészése
  Kölcsönzött dokumentumok meghosszabbítása
  Előjegyzés
  Újság, folyóirat olvasása
  Információkérés telefonon
  Olvasóterem használata
  Születésnapi csomag készíttetése
  Kötészeti szolgáltatások
  Rendezvényeken való részvétel
  Egyéb
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Szépirodalmi könyvek kínálata
  Ismeretközlő könyvek kínálata
  Újságok, folyóiratok választéka
  DVD-k választéka
  CD választék
  Olvasóterem, kézikönyvtár
  Könyvtárközi kölcsönzés
  Elektronikus katalógus
  A könyvek elhelyezése
  A könyvtár belső környezete, berendezése
  Tájékoztató, eligazító feliratok
  Nyitvatartási idő
  Várakozási idő
  A könyvtárosok segítőkészsége
  A könyvtárosok felkészültsége, szaktudása
  Tájékoztatás minősége
  A könyvtár weboldala
  Technikai eszközök
  Kiállítások, rendezvények
  A könyvtár külső állapota
  A könyvtár belső állapota
  A könyvtár elhelyezkedése, megközelíthetősége
  A könyvtár hangulata, légköre
  A könyvtár tisztasága, rendezettsége
  Please enter one response per row
  rendjével?
  munkatársainak segítőkészségével?
  munkatársainak szakmai felkészültségével?
  Please enter one response per row
  rendjével?
  munkatársainak segítőkészségével?
  munkatársainak szakmai felkészültségével?
  Please enter one response per row
  rendjével?
  munkatársainak segítőkészségével?
  munkatársainak szakmai felkészültségével?
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question