Prihláška na 12. ročník streleckého memoriálu

Prihlášku je potrebné odoslať najneskôr do 30.4.2016. Po jej odoslaní sa stáva záväznou a účastník je povinný uhradiť štartovné vo výške 5,00 Eur na každého člena družstva na účet ÚVV SR č.: IBAM: SK6465000000000020531968 v termíne do 5.5.2016. Použite Variabilný symbol: 1214052016 a identifikáciu v tvare: štartovné-(názov mužstva)
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question