Samovrednovanje (roditelji)
Ispod svakog pitanja odgovoriti

1 – U potpunosti se ne slažem
2 – Ne slažem se
3 – Djelomično se slažem
4 – Slažem se
5 – U potpunosti se slažem
1. Godišnji plan i program rada škole donesen je temeljem nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma i sadržava sve elemente propisane zakonom *
2. Organizacija teoretske nastave je primjerena potrebama učenika *
3. Organizacija praktične nastave je primjerena potrebama učenika *
6. Škola planira i provodi prevenciju neprihvatljivog ponašanja i ovisnosti *
7. Nastava je obogaćena odgovarajućim materijalnim sredstvima za rad *
8. Komunikacija između učenika i nastavnika je kvalitetna *
9. Savjetodavan-individualan rad nastavnika u području socijalizacije učenika rezultirao je boljim rezultatima *
10. Savjetodavan- individualan rad nastavnika s učenicima s teškoćama u učenju ove godine polučio je bolje rezultate *
11. Škola je organizirala redovitu dopunsku nastavu *
12. Učenička postignuća kvalitetnija su i trajnija u nastavi organiziranoj kao međupredmetna nastava *
13. U školi se češće koristi projektna nastava *
14. Nastavnici su se kvalitetnije pripremali za nastavu, planirali nastavni sadržaj, metode i oblike nastavnog rada *
15. Vježbama i praktičnom nastavom učenici usvajaju potrebne kompetencije za zanimanje medicinska sestra opće njege - medicinski tehničar opće njege
Clear selection
16. Vježbama i praktičnom nastavom učenici usvajaju potrebne kompetencije za zanimanje fizioterapeutski tehničar- tehničarka
Clear selection
17. Teorijska nastava se izvodi u prostorima primjerenim i adekvatnim za nastavni rad *
18. Praktična nastava i vježbe se izvode u prostorima primjerenim i adekvatnim za nastavni rad *
21. Predmetni nastavnici izvješćuju učenike i njihove roditelje o postupcima i načinima praćenja ocjenjivanja učenika *
22. Jasniji su kriteriji praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika *
23. Škola ima vremenik pisanih provjera znanja *
24. Vremenik pisanih provjera znanja se poštuje *
25. Nastavnici se pripremaju za nastavu *
26. Nastavnici su motivirani za nastavu *
28. Nastavnici uvažavaju individualne razlike i specifičnosti učenika *
29. Učenička postignuća su kvalitetnija u projektnoj nastavi *
30. Manji je broj izostanaka učenika s teorijske nastave *
31. Manji je broj izostanaka učenika s praktične nastave *
32. Mogu zatražiti pomoć i suradnju predmetnih nastavnika *
33. Mogu zatražiti pomoć i suradnju razrednika *
34. Mogu zatražiti pomoć i suradnju školske pedagoginje *
35. Mogu zatražiti pomoć i suradnju školskog knjižničara *
36. Mogu zatražiti pomoć i suradnju organizatora vježbi i praktične nastave *
37. Mogu zatražiti pomoć i suradnju ravnateljice *
38. Ove godine prostorni uvjeti škole za realizaciju nastavnog procesa bolji su od prošlogodišnjih *
39. Ove godine škola je tehnološki suvremenija *
45. Ovogodišnja suradnja svih školskih dionika bila je kvalitetnija *
46. Ove godine su se u većoj mjeri poštivali školski Statut i pravilnici o nastavnom radu *
47. Vijeća roditelja, odnosno vijeća učenika su dovoljno često sazivana *
48. Pokrenut je školski list *
49. Ažuriranje web stranice škole je pravovremeno i kvalitetno *
51. Zadovoljan sam radom i transparentnošću školskog odbora *
52. Postoji komunikacija i aktivnost škole sa zdravstvenim ustanovama lokalne i regionalne zajednice *
53. Postoji komunikacija i aktivnost škole s ustanovama lokalne i regionalne zajednice *
54. Škola je prepoznata i ugledna u lokalnoj i regionalnoj zajednici *
55. Škola ima svoju prepoznatljivu misiju i viziju *
56. Škola ima strategiju razvoja za budućnost *
57. Škola redovito vrednuje svoj rad *
58. Nastavnici poštuju etički kodeks ponašanja *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy