OBOROVÁ MAPA KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: OPEN CALL

Nechcete chybět na OBOROVÉ MAPĚ KREATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ? 

Přihlašte se do OPEN CALLU PRO SKVĚLÉ PŘÍKLADY PROJEKTŮ KREATIVNÍHO UČENÍ PRO ŠIROKOU I ODBORNOU VEŘEJNOST! 

OBOROVÁ MAPA, která právě vzniká pod hlavičkou platformy uMĚNÍM, usnadní orientaci v nabídce projektů kreativního vzdělávání napříč regiony školám, rodičům, ale i odborné veřejnosti. Připojte se k organizacím, které se věnují kreativnímu vzdělávání, jako je Národní galerie Praha, Tanec Praha, Centrum současného umění DOX, Free Cinema či Klub mladých diváků aj. 


Proč nesmíte chybět na OBOROVÉ MAPĚ?

  •    nejširší nabídka programů kreativního vzdělávání na 1 místě

  •     propagace MAPY a vašich programů v rámci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání

  •     propagace v rámci kampaní na podporu kreativního vzdělávání směrem ke školám

“Jednoho dne to třeba bude tak, že až rodiče budou přemýšlet, co dělat s dětmi o víkendu, učitelé, jak dát výuce šmrnc, úředníci, jak změnit svoje město, že se ti všichni podívají na oborovou mapu kreativního vzdělávání, a tam najdou, co hledají. Učení se stane uměním, umění zase ( i mimo jiné) způsobem, jak žít, učit se lépe, ... jak uzdravovat města a lidi. A aby to tak mohlo být, tak začínáme!” 

Tereza Dobiášová Krejčí, předsedkyně uMĚNÍM


Co přesně je kreativní vzdělávání?

Kreativní vzdělávání je mezioborový přístup k procesu učení se. Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení, jedny ze zásadních kompetencí pro 21. století. Je založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností.

Prostřednictvím umění vytváří podmínky pro větší autonomii dětí i dospělých. Umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální, sociální, etické a fyzické stránce. Zapojením umění do procesu učení vytváříme bezpečné, nekompetitivní a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého tak, aby se projevila jeho originalita a autenticita.

Tento přístup ke vzdělávání klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Vede k posílení hlasu dětí a umožňuje převzetí odpovědnosti v osobní i společenské rovině. Otevírá prostor pro dialog, zpochybňování neudržitelných návyků a norem, spoluvytváření hodnot a alternativ budoucnosti. 


Co je Platforma uMĚNÍM? 

Platforma vznikla v roce 2019 a zatím ji tvoří přes 40 organizací a jednotlivců. Je organizátorem Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání FUK, který od roku 2021 propojuje kulturní a vzdělávací organizace a jednotlivce. Naším cílem je představit široký potenciál kreativního učení. uMĚNÍM je zde pro: 

_ sdílení a spolupráci v oblasti kreativního vzdělávání

_ rozvoj mezi aktéry kultury a vzdělávání

_ propagaci přínosů pro širokou veřejnost

_ advokacii kreativního vzdělávání vůči veřejné správě.

Více na umenim.cz.


POSLEDNÍ KROK: Vyplňte tento formulář nejpozději do 30.listopadu 2023 (termín již byl prodloužen). Výsledky budou zveřejněny do 31. prosince 2023.


Své dotazy posílejte na adresu katerina.bilkova@umenim.cz

Tento projekt je realizován v  rámci aktivit projektu “uMĚNÍM: Posilujeme hlas kreativního vzdělávání”, realizovaného za finanční spoluúčasti Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. 

Registrační číslo projektu: 0313000262.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Název organizace *
Kontaktní osoba (uveďte email i telefon) *

Formát, který bychom rádi přihlásili do Open Call:

Název formátu, datum prvního uveřejnění a cílovou skupinu (pro učitele/ veřejnost/ pro školy)

*
Webová adresa s prezentací vašeho projektu:
*
Rozvíjí kreativitu a kreativní myšlení?
*
Popište jak: *
Nabízíte svou práci tak, aby děti i dospělí, kteří se jí účastní, v ní získali nové znalosti, dovednosti, vlastní, osobní zkušenost?
*
Popište jak:
Dotýkáte se ve své práci společensky důležitých hodnot?
*
Popište jakých hodnot:

Jak velkou autonomii mají účastníci vaší práce? (Krátký popis, jak ji zajišťujete.)


*
Nabízíte impulsy (prostředí) pro kognitivní rozvoj?  

★ Kognitivní funkce (někdy poznávací funkce) jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky, jejich centra jsou uložena v různých částech mozku. Prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá svět kolem sebe, jedná, reaguje, zvládá různé úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku možnost učení, zapamatování, přizpůsobování se neustále se měnícím podmínkám okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují kromě paměti i koncentraci, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení, schopnost pochopení informací. K funkcím exekutivním patří schopnost posuzování a řešení problémů, plánování, organizování.
*
Popište, jaké impulsy (prostředí) nabízíte:
Nabízíte zapojení po emocionální stránce do průběhu formátu?
*
Popište jaké:
Nabízíte zapojení po sociální stránce?
*
Popište jaké:
Nabízíte zapojení po fyzické stránce?
*
Popište jaké:
Umíte vytvořit bezpečné a podnětné prostředí bez soutěživosti?
*
Popište jak:
Máte nějaké strategie, jak vytvářet co nejrovnější příležitosti pro děti, případně dospělé, s různými překážkami? *
Popište jaké:
Mají děti (a dospělí) šanci projevit skrz vaši práci svou autenticitu a originalitu?
*
Popište jak:
Přiložte 3 - 5 fotografií z realizace vašeho formátu, které ukazují tento typ práce s publikem, a - pokud máte - i video (pomůžete nám s hodnocením a zvýšíte své šance na úspěch :-) (Vložte link nebo odkaz pro stažení foto/video.)
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy