PENGGUNAAN ICT DI DALAM KELAS

satu soal-selidik untuk mengetahui persepsi guru terhadap penggunaan ICT di dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP)

  MAKLUMAT UMUM RESPONDEN

  sila isi maklumat yang dikehendaki
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PERSEPSI GURU TERHADAP PENGGUNAAN ICT

  pendapat guru terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question