แบบเสนอชื่อคนดีในดวงใจ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคนดีศรี สบส. ปี พ.ศ. 2560
**** ขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดใช้คำสุภาพในการกรอกแบบฟอร์มนี้ ****


คำชี้แจง

1. แบบฟอร์มนี้สำหรับบุคลากรในสังกัดกรม สบส. เสนอผู้ที่มีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม เด่น และประพฤติสม่ำเสมอด้านการครองตน ครองคน ครองงาน
2. สามารถเสนอชื่อจำนวน 6 คน ดังนี้
2.1 ประเภทข้าราชการ 3 คน
2.2 ประเภทลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 2 คน
2.3 พนักงานจ้างเหมา 1 คน
3. สิ้นสุดการเสนอชื่อในวันที่ 18 กรกฏาคม 2560
4. ข้อมูลนี้ จะถือเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

คนดีของฉันรึ..
1. คนดีในดวงใจที่ท่านเสนอ คือ
Your answer
2. คนดีในดวงใจที่ท่านเสนอ ปฏิบัติงานที่หน่วยงาน
Your answer
3. ความดีที่ท่านประทับใจ และชื่นชอบ
Your answer
4. ลงชื่อ ผู้เสนอชื่อคนดีในดวงใจ
Your answer
5.ตำแหน่งผู้เสนอชื่อคนดี
Your answer
6.หน่วยงานในสังกัดของผู้เสนอชื่อคนดี
Your answer
7. หมายเลขโทรศัพท์ (กรณีคกก.ประสงค์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนดีที่ท่านเสนอ)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms