TGS Thai-Ghost Fancy Contest 2018
รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด Thai Ghost Fancy Contest
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันที่ 27 ตุลาคม เวลา 14.30 - 17.00 น.(เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับอีเมล์ยืนยันจากทีมงาน จะต้องตอบกลับยืนยันการสมัคร พร้อมส่งไฟล์เพลงหรือคลิปวีดิโอ (หากมี) ให้ครบถ้วน ภายในคืนวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ก่อนเวลา 23.59 น.


รูปแบบกิจกรรมและเงื่อนไขการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00 - 13.00 น. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2561 เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
2. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการเดินพาเหรด Fancy ในเวลา 13.30 น. และจึงเริ่มการประกวดตามลำดับเบอร์ที่ได้รับ
3. นำเสนอรายละเอียดของชุดที่แต่งมาในเวลาประมาณ 1 นาที ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. สามารถนำเพลงที่ต้องการนำเสนอมาใช้ในการแสดงได้
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต้องเข้าร่วมทั้งกิจกรรมพาเหรด และขึ้นแสดงตัวบนเวทีเพื่อให้คณะกรรมการได้บันทึกคะแนน จึงจะถือว่าการประกวดเสร็จสิ้นสมบูรณ์


ผีไทย
เป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยวเท่านั้น
มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

กติกาการประกวด
1. ส่งประวัติที่เป็นตำนานหรือเรื่องเล่าที่เป็นที่รู้จัก (ความยาวไม่ต่ำกว่า ครึ่งหน้า A4) เช่น ผีตายทั้งกลม ผีแม่หม้าย ผีหัวขาด ผีแม่นาค เป็นต้น
2. ผู้ประกวดมีเวลา 1 นาที สำหรับการแสดงเสียงร้องโหยหวน คร่ำครวญ และประกอบท่าทางตามอิสระ
3. สามารถส่งไฟล์เสียงและภาพประกอบ เพื่อใช้เปิดประกอบการแสดงได้ (สามารถส่งมาโดยตอบกลับอีเมล์ที่ได้รับจากทีมงาน)
4. ชุดของผู้เข้าประกวดจะต้องไม่วาบหวามเกินไปเพื่อศีลธรรมอันดีของสังคมและต้องมีความคิดสร้างสรรค์
5. ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
6. การตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
7. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ๋ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
1. ความคิดสร้างสรรค์ด้านการแต่งกาย 40 คะแนน
2. รูปร่าง หน้าตา การแต่งเอฟเฟค 30 คะแนน
3. ความสามารถในการแสดงบนเวที 30 คะแนน
รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน


ตารางเวลาการประกวด
11.00 - 13.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
13.30 - 14.00 น. ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนพาเหรดเข้าไปในรอยัลพารากอนฮอลล์
14.30 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


ข้อควรระวังสำหรับการแต่งกายในงาน
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้ปกปิดมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ สามารถแลกบัตรเพื่อเข้าบริเวณงานได้ที่ลิฟต์ขนส่งตามแผนที่ ขึ้นมาชั้น 5 จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2018 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
5. จุดเก็บของสามารถติดต่อได้บริเวณหน้างานใกล้จุดจำหน่ายตั๋ว
6. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of X10 Event. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms