Etxeko Ura
Kalitatea bai, aztarnarik ez / Calidad sí, pero sin huella
DATA / FECHA *
MM
/
DD
/
YYYY
JATETXE EDO TABERNAREN IZENA / NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO *
Your answer
ESTABLEZIMENDUAREN IZEN FISKALA / NOMBRE FISCAL DEL ESTABLECIMIENTO *
Your answer
CIF/IFZ *
Your answer
HELBIDEA / DIRECCIÓN *
Your answer
HERRIA / MUNICIPIO *
Your answer
JABEAREN IZEN ETA BI ABIZENAK / NOMBRE Y APELLIDOS DEL DUEÑO *
Your answer
KONTAKTURAKO TELEFONOA / TELEFONO DE CONTACTO *
Your answer
E-MAILA / E-MAIL *
Your answer
ESTABLEZIMENTU MOTA / TIPO DE ESTABLECIMIENTO *
Required
ZEIN ZERBITZU ESKAINTZEN DUZU? / ¿QUÉ TIPO DE SERVICIO OFRECE? *
Menua (menú), ogitartekoak (bocadillos), karta (carta), ...
Your answer
JANTOKIKO AFOROA / AFORO DEL ESTABLECIMIENTO *
Your answer
NAHI ZENITUZKEEN PITXARRA KOPURUA/ CANTIDAD DE JARRAS QUE LE GUSTARÍA RECIBIR *
6nakako kaxak dira / Son cajas de 6 jarras
KONTU KORRONTEREN IBAN ZENBAKIA / NUMERO DE IBAN DE LA CUENTA CORRIENTE *
Baldintzetan zehaztu bezala establezimenduak jasotako pitxarra bakoitzagatik 3,5 € (+bez) ordainduko dira, ordainketa hau helbideratua izango da. Tal y como se detalla en las condiciones de la campaña por cada jarra repuesta el establecimiento asumira 3,5€ (+iva) de coste, que será cobrado mediante domiciliación..
Your answer
Baimena / Permiso *
Baimena ematen diot KUTXA GESTION ZERBITZUAK, S.L.U.-ri nire kontutik eta abisu berririk izan bitartean, banku helbideratze hau tramitatu eta nere izenean ordaintzeko dauden ordainagariak kobratu ditzan. / Autorizo para que, con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso se sirvan tramitar esta domiciliación bancaria para que KUTXA GESTION ZERBITZUAK, S.L.U. proceda al cobro de los recibos pendientes a mi nombre.
OHARRAK / NOTAS
Your answer
Datu Pertsonalen Babesa
DATU-TRATAMENDUARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA
Arduraduna Kutxa Taldea: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak SLU (Ekogunea eta Eureka!) eta Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa
Helburua Baimena ematen dut datuak inprimaki hau betetzearen xede diren eskaera eta jarduerak kudeatzeaz arduratzen diren erakunde edo pertsonei jakinarazteko, eta betiere adierazitako helburuetarako soil-soilik.
Legitimazioa Interesdunaren baimena
Jatorria Interesdunaren eskutik jaso ditugu datuak. Inprimaki hau betetzeak berekin dakar bidaltzaileak aitortzen duela guri jakinarazi dizkigun informazio eta datu pertsonalak bereak, zehatzak eta egiazkoak direla.
Hartzaileak Ez da aurreikusten hirugarrenei datu-komunikazioak egitea, lege-betebeharra dagoenean salbu. Posibilitate hori kontuan hartzen bada, zure baimena eskatuko dugu.
Eskubideak Sartzea, zentzea, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta eramangarritasuna, baita Informazio Gehigarrian azaldutako beste eskubide batzuk ere.
Informazio gehigarria Datuen Babesari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu Gure webgunean, http://www.ekogunea.eus/eu/legala/pribazitatea/

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS
Responsable Grupo Kutxa: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak, S.L.U. (Ekogunea y Eureka!) y Fundación Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa
Finalidad Autorizo que los datos sean comunicados a las entidades o personas que se responsabilicen de gestionar las solicitudes y actividades para las cuales se cumplimenta el presente formulario, y exlusivamente para las finalidades mencionadas.
Legitimación Consentimiento de la persona interesada
Procedencia Los datos han sido obtenidos de la persona interesada. El hecho de rellenar este formulario implica que la persona remitente reconoce que la información y los datos personales que nos facilita son suyos, exactos y ciertos.
Destinatarios No se prevén comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. En el supuesto de contemplarse tal posibilidad, se solicitará su consentimiento.
Derechos Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad, así como otros derechos explicados en la Información Adicional
Información Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web http://www.ekogunea.eus/es/legala/pribazitatea/

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms