Khảo Sát về Hoạt Động Tình Nguyện tại Việt Nam

Bảng khảo sát dưới đây thu thập thông tin về hoạt động tình nguyện tại Việt Nam cũng như tìm hiểu nguyện vọng và sự quan tâm của bạn đối với các hoạt động tình nguyện. Bảng khảo sát bao gồm 12 câu hỏi chính và một số câu hỏi phụ, đồng thời các câu hỏi có dấu * là câu hỏi bắt buộc. Chỉ với 5 phút, bạn đang giúp chúng tôi hiểu thêm về thực tế hoạt động tình nguyện ở Việt Nam để có hướng hành động phù hợp nhằm đẩy mạnh phong trào làm tình nguyện vì lợi ích cộng đồng.

Tất cả câu trả lời cũng như thông tin liên quan đến bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn.

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question