Küsimustik - erivajadustega inimeste suhtlemisvõimalused Eestis
OÜ Kontaktikeskus ja Eesti Puuetega Inimeste Koda on Euroopa Sotsiaalfondist toetatava tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused“ väiketoetuse raames välja arendamas innovaatilist sotsiaalteenust. Loodava teenuse eesmärk on vähendada inimeste hoolduskoormust ning suurendada täisealiste erivajadusega inimeste (puudega inimesed ja eakad) kaasatust ühiskonda. Täpsemat info projekti kohta saate pärast käesolevale küsimustikule vastamist.
Küsimustik on suunatud eelkõige sotsiaal- ja tervisevaldkonna spetsialistidele ning igapäevase hoolduskoormusega hõivatud inimestele.

Vastamine on anonüümne ning võtab aega maksimaalselt 15 minutit. Teie vastused on abiks projekti edasiste tegevuste planeerimisel ning teenuse arendamisel.

Täiendavate küsimuste osas võtke palun ühendust projektijuhi Jane Tedremaaga (OÜ Kontaktikeskus) - jane@koldits.com.

Ootame teie vastuseid kuni 19.03.2019.

Täname vastamise eest!

1. Palun määratlege oma roll: *
2. Kui vastasite, et "Muu", siis palun täpsustage.
Your answer
3. Oma igapäevatöös/ igapäevases elus kasutate hooldatava/ eri- ja abivajadusega inimesega suhtlemisel:
Kui soovite täpsustada täiendavaid suhtlemisviise, siis palun tehke seda siin:
Your answer
4. Kui sageli kasutate telefoni hooldatava/eri- või abivajadusega inimesega suhtlemisel?
5. Kui sageli tajute, et Teie poole pöördutakse teemaväliste muredega või näiteks otsitakse võimalust suhtlemiseks? Tooge näide/ näiteid mõnest konkreetsest juhtumist.
Your answer
6. Kui heaks peate hooldatava/eri- või abivajadusega inimese võimalusi igapäevaseks suhtlemiseks?
7. Kas nõutuste, et hooldatav/ eri- või abivajadusega inimene kannatab sageli suhtlemisvaeguse all?
8. Kui nõustusite eelmise väitega, siis mis võib olla suhtlemisvaeguse peamisteks põhjusteks?
Your answer
9. Kas Te nõustute, et suhtlemisvaeguse taga on üksildustunne?
10. Lähtudes Teie kogemusest, milliseid probleeme üksildus inimestele igapäevaselt tekitab?
Your answer
11. Kui Teie poole pöördub inimene, kelle peamiseks probleemiks on suhtlemisvaegus, siis kuidas olukorra lahendate?
Your answer
12. Kas nõustute, et Eestis on piisavalt võimalusi, kuhu üksinda elav hooldatav/ eri- või abivajadusega inimene saaks igapäevaste muredega pöörduda?
13. Kui vastasite "ei", siis millised on peamised kitsaskohtad tänases süsteemis?
Your answer
14. Milliste murede osas oleks hooldataval/ eri- või abivajadusega inimesel vaja täiendavate suhtlemisvõimaluste loomist?
Your answer
Kui teil on mõtteid või kommentaare teemade osas, mis küsimustikus kajastust ei leidnud, siis palun pange need siia kirja.
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service