ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 อาคาร U-Plaza ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
- อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
- อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา
- บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง /1 คน

รุ่นหวังผลการอบรมจึงกำหนดจำนวนผู้สมัครเพียง 40 ท่านเท่านั้น

กรุณาเลือกรุ่นและวันอบรมที่ต้องการสมัคร *
คำนำหน้านาม *
กรุณาระบุให้ชัดเจนเพื่อใช้ในการจัดทำใบรับรองการอบรม
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่งงานปัจจุบัน *
Your answer
ชื่อบริษัท/สถานประกอบการ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
วุฒิการศึกษา *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
Email Addess *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Hatyai University. Report Abuse - Terms of Service