Dalībnieka pieteikuma anketa 2022. gada lasījumiem (Participant Application Form)
Starptautiskā konference
“Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi VIII”
Valmieras muzejs, 2022. gada 24.–25. novembris

International Conference
“Scholarly Readings of Young Historians VIII”
Valmiera Museum, 24th–25th November 2022

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Vārds, Uzvārds (Name, Last Name): *
E-pasts (E-mail) *
Tālrunis (Phone No.): *
Adrese (Home address):
Darbavieta, amats (Institutional affiliation, occupation):
Akadēmiskais vai zinātniskais grāds (Academic degree):
Augstskola, kurā iegūts akadēmiskais grāds (Degree awarding university): *
Augstskola, kurā turpina mācības (University, if currently enrolled):
Līdzšinējie pētījumi un publikācijas saistībā ar referāta tēmu, ja tādi ir (Previous research and publications related to the topic of the paper, if any):
Referāta prezentācijas valoda (Language of the paper proposed): *
Referāta prezentācijas veids                          (Presentation format) *
Referāta nosaukums (Title of the paper proposed): *
Referāta tēzes (līdz 2000 zīmēm): Pirms konferences tiks sagatavots tēžu krājums. Tādēļ šajā laukā lūdzam ne tikai norādīt pētījumā izmantotās metodes, tēmas aktualitātes pamatojumu un vēsturiskos aspektus, bet arī nelielu iztirzājumu, argumentus un galvenos secinājumus.                                                                                                                    (Abstract (up to 2000 characters)): (A collection of Abstracts will be published before the conference. Therefore, in this field, please indicate not only the methods used in the study and the historical aspects of the topic but also an argumentation and main conclusions.) *
Dalībnieka anketa un referāta anotācija jāiesūta līdz 2022. gada 18. oktobrim. The Application form and the Abstract must be sent in by October 28th, 2022.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Valmiera city council. Report Abuse