แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัญฑิต บัญชี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คำชี้อแจง โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
รหัสนักศึกษา
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน *
Your answer
คำนำหน้า *
Your answer
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
เพศ
สถานะภาพการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย)
สถานะการเป็นนักบวช
ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)
ชื่อหมู่บ้าน/โครงการ/บ้านจัดสรร
Your answer
บ้านเลขที่
Your answer
หมู่
Your answer
ตรอก/ซอย
Your answer
ถนน
Your answer
ตำบล *
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด *
Your answer
รหัสไปรษณีย์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
Your answer
อีเมล์
Your answer
มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัด(จังหวัดที่เกิด) *
Your answer
สถานภาพการทำงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phitsanulok University. Report Abuse - Terms of Service