ใบสมัครเข้าร่วมแผนงานโครงการอบรมออนไลน์ (On-Line) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล
โทร. 090-678-0186
โทร. 090-678-0191
โทร. 090-678-0185
เลขที่บัตรประชาชน *
E-Mail ของท่าน (Gmail) *
เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ ด้วย Google Classroom และ Google Meet
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง , ระดับ *
เบอร์โทร. *
หน่วยงาน *
ชื่อสังกัด *
เช่น อบต.หลักแปด พิมพ์แค่ หลักแปด
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด *
ท่านสนใจ เข้าร่วม อบรมออนไลน์ใน หลักสูตรใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
658 (หลักสูตรออนไลน์) แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ว89) และแนวทางปฏิบัติราชการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรรู้ (ค่าอบรมท่านละ 600 บาท)
Clear selection
659 (หลักสูตรออนไลน์) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงาน (ค่าอบรมท่านละ 450 บาท)
Clear selection
660 (หลักสูตรออนไลน์) อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ (ค่าอบรมท่านละ 450 บาท)
Clear selection
661 (หลักสูตรออนไลน์) เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสาร และการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (ค่าอบรมท่านละ 450 บาท)
Clear selection
หลักสูตรอื่น ๆ
หมายเหตุ : เมื่อท่านกดปุ่ม "ส่ง" ทางสถาบันฯ ได้รับคำตอบของคุณแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อของท่านอีกครั้ง (หนังสือราชการ) ในระบบของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เว็ปไซด์ www.LPDI.go.th --> คลิ๊ก ปุ่ม "หนังสือราชการ" เมื่อท่านมีรายชื่อแล้ว ให้ท่านพิมพ์ใบนำฝาก --> ชำระเงินที่ธนาคาร --> เก็บใบนำฝากสีฟ้าไว้ ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy