Prova C2 cieaCOVA 2016 "Tatuatges"

Resum

Redacció

38 preguntes (text)

12 preguntes (a, b, c)

Lectura i interacció oral

Situació comunicativa

  PER A ESTE EXAMEN, DISPOSEM DE SOLUCIONS COMENTADES: https://goo.gl/LFZSyS

  Àrea 1. Comprensió Oral i Expressió Escrita

  Percentatge: 15% Superació: 50%

  1. Tot seguit escoltareu un text sobre els tatuatges. El text l’escoltareu dues vegades. Després heu de fer-ne un resum que continga entre 140 i 160 paraules. Teniu el reproductor d'àudio al peu de la pàgina. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/
  This is a required question

  Àrea 2. Comprensió Escrita i Expressió Escrita

  Percentatge: 30% Superació: 50%

  2. Trieu una de les dues opcions i redacteu un text que continga entre 330 i 370 paraules. Si voleu una correcció, demaneu-la en http://valenlinia.com/correccions/ OPCIÓ A T’han demanat que faces un article per a una revista de seguretat viària sobre els riscos d’utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció. T’has documentat i has trobat aquestes dades sobre el tema. Utilitza-les per a redactar un article en el qual dónes consells que caldria tenir en compte pel que fa a l’ús del mòbil durant la conducció.

  Captionless Image

  OPCIÓ B L’Associació de Dones Treballadores ha organitzat unes jornades sobre el paper de la dona en el món laboral. Decideixes participar-hi amb un article sobre aquest aspecte basant-te en les dades següents.

  Captionless Image
  This is a required question

  Àrea 3. Coneixements gramaticals i lèxics

  Percentatge: 30% Superació: 50%

  3. Llegiu el text següent i empleneu els espais buits amb les paraules correctes i adequades al context. Fixeu-vos en l’exemple. 3.0 Els __0__ , les llibretes... a) llapis b) llapissos c) llapissers Resposta: llapis

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  4. A continuació hi ha deu parelles d’oracions. Transformeu l’oració inicial en una nova oració usant les paraules que resten en la segona de manera que totes dues tinguen el mateix significat. El que escrigueu a cada espai buit de la segona oració no pot ser exactament igual al que hi ha a la primera. Si no cal posar-hi res, deixeu el quadre en blanc. Fixeu-vos en l’exemple. Exemple: El meu germà i jo portàvem un disc cadascun. El meu germà i jo portàvem __________ discos. Solució: sengles
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  5. Reescriviu el text següent fent servir les majúscules i els signes de puntuació adequats. També hi trobareu 5 errors ortogràfics, detecteu-los i corregiu-los quan reescriviu el text.

  Captionless Image
  This is a required question

  6. Reescriviu el text i corregiu les errades gramaticals i lèxiques que hi trobeu. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question

  7. Empleneu els espais buits amb un únic mot adequat, segons el que hi ha escrit entre parèntesis. Fixeu-vos en l’exemple.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 4. Comprensió Escrita i Expressió i Mediació Orals

  Percentatge: 25% Superació: 50%

  Aquesta àrea consta de dues parts. En la primera part haureu de llegir un text en veu alta i participar en una situació comunicativa amb una altra persona per defensar els arguments que us donem. En la segona part haureu d’explicar en valencià els continguts d’un text escrit en una altra llengua. Si voleu fer la prova amb un examinador, demaneu-ho a través de http://valenlinia.com/classes-en-linia/ Afegiu-nos a Skype (https://secure.skype.com/portal/overview) Compte: professorenlinia

  8. En parelles. Llegiu en veu alta el següent fragment davant les persones que examinen i després tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els arguments que us donem. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text 1

  Captionless Image

  Text 2

  Captionless Image

  9.1 Vols ser guia turístic de Morella i has d’explicar l’origen de la festa del Sexenni. Explica en valencià i en un nivell formal el que diuen els textos següents. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Text 1

  Captionless Image

  9.2 Vols ser guia turístic d’Elx i has d’explicar el procés de restauració del palau d’Altamira. Explica en valencià i en un nivell formal el que diuen els textos següents. Si voleu fer la prova amb un examinador, sol·liciteu-ho en: http://valenlinia.com/classes-en-linia/

  Captionless Image