Ortografia - Dièresi en sufixos (C2)

24 preguntes (text)

  Completeu les oracions amb la paraula sufixada adequada perquè l'oració tinga sentit. Les que hi ha entre parèntesis estan relacionades amb la solució.

  Teniu en compte que la solució no sempre és una forma sufixada amb dièresi. No escrigueu espais ni signes de puntuació innecessaris. Vos deixem diverses obres de consulta: Diccionari Normatiu Valencià: http://www.avl.gva.es/lexicval/ Portal Salt: https://salt.gva.es/saltdics/ Termcat: https://salt.gva.es/saltdics/ Wikipedia: https://ca.wikipedia.org/wiki/Portada
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question