SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.CẦN THƠ

- Địa chỉ: Số 9 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TPCT.
- Điện thoại: 0710-3822751-3821023; FAX: 3826838; sotnmt@cantho.gov.vn
- Website: http://sotnmt.cantho.gov.vn

  PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN CỦA CÁ NHÂN/TỔ CHỨC VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

  Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đối với công tác cải cách hành chính của Sở thông qua quy trình “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính, lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. Vui lòng đánh dấu (X) vào các ô vuông thích hợp trong các mục sau:

  I. Nội dung công việc Tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác hoặc làm hồ sơ thủ tục tại Sở

  This is a required question
  This is a required question

  II. Xin góp ý lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục của cán bộ công chức.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  III. Xin góp ý về giải quyết thủ tục hành chính của Sở

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  IV. 3. Những ý kiến đóng góp khác hoặc kiến nghị (nếu có):

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question