KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
Vážená pani, Vážený pán,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za spoluprácu a čas, ktorý nám venujete pri vypĺňaní nasledujúceho dotazníka.
Dotazník mapuje sociálne potreby občanov obce a jeho výsledky budú podkladom pre prípravu komunitného plánovania sociálnych služieb v obci Cinobaňa.

Táto aktivita je realizovaná so súhlasom obecného zastupiteľstva.

Cieľom dotazníka je zistiť skutočné potreby občanov, ktorí sociálne služby využívajú, alebo by sa ich táto otázka mohla do budúcna týkať. Komunitné plánovanie napomôže zlepšiť ponuku, kvalitu, dostupnosť, efektivitu a využitie existujúcich sociálnych služieb a prostriedkov a to tým, že sa viac prispôsobia miestnym podmienkam a Vaším potrebám.
Vyplnený dotazník môžete spracovať anonymne.

Vopred ďakujeme za vyplnenie dotazníka a vyjadrenie svojich názorov.

Pri vypĺňaní dotazníka príslušné odpovede označte.

Základné údaje o respondentovi *
A. Vaše pohlavie
B. Váš vek
C. Stupeň ukončeného vzdelania
D. Druh ekonomickej aktivity
E. Rodinný stav
2. Môžete sa zaradiť podľa Vašej súčasnej sociálnej situácie do
(môžete označiť aj viac možností)
3. Aký sociálny problém potrebujete riešiť prednostne?
(môžete označiť aj viac možností)
4. Na ktoré organizácie ste sa už obrátili v snahe riešiť svoj sociálny problém a s akým výsledkom?
(konkretizujte):
Your answer
5. Ak sa Vaša rodina o niekoho dlhodobo stará, čo by Vám najviac pomohlo k lepšiemu zaisteniu starostlivosti?
(vyberte maximálne tri odpovede)
6. Využívate v súčasnej dobe nejaké poskytované služby Vy osobne alebo niekto z Vašej rodiny?
V prípade kladnej odpovede označte prosím krížikom v prvom stĺpci v tabuľke druh sociálnej služby, ktorú v súčasnosti využívate
Sociálne služby
priamo v obci alebo mimo obec (môžete označiť aj viac možností)
7. O aké ďalšie služby by ste mal/a prípadný záujem?
A. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v zariadeniach, ktorými sú (môžete označiť aj viac možností)
B. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ktorými sú: (môžete označiť aj viac možností)
C. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú: (môžete označiť aj viac možností)
D. sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií, ktorými sú: (môžete označiť aj viac možností)
E. podporné služby, ktorými sú: (môžete označiť aj viac možností)
8. V rámci prevencie v sociálnej oblasti, aké zariadenia , resp. aktivity Vám vo Vašom meste chýbajú?
(prosím "iné", uveďte konkrétne) (môžete označiť aj viac možností)
9. Priestor pre Vaše názory a pripomienky k sociálnym službám vo Vašom meste/regióne:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms