ใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การใช้โปรแกรมสร้างเอกสารประกอบการสอน ตำราและสื่อสิ่งพิมพ์ (ปิดรับสมัครแล้ว ขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ)
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๐๔ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเนื้อหา เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาของท่าน ในรูปแบบไฟล์ doc, docx ด้วย
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms