แบบประเมินการเรียนและการส่งผลงานเพื่อรับประกาศนียบัตร โครงการ UpSkill/ReSkill
โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน หากมีข้อมูลผิดพลาด จะทำให้การออกประกาศนียบัตรล่าช้าไป
แบบประเมินนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือส่วนข้อมูลเบื้องต้น ส่วนการออกแบบ และส่วนความคิดเห็นต่อการเรียน (ใช้เวลา5นาที)
ชื่อ สกุล *
โปรดระบุ ที่ท่านใช้ในการเรียน ชื่อเดียวกับ ในใบผ่านการสอบ
สถาบัน คณะและสาขาที่ท่านศึกษาอยู่ *
โปรดระบุ สถาบัน คณะและสาขาที่ท่านศึกษาอยู่
อีเมล์ที่ท่านใช้ในการเรียน ครั้งนี้ *
โปรดระบุ อีเมล์ที่ท่านใช้ในการเรียน
หมายเลขที่ท่านสอบผ่าน *
เช่น Test1-001,AA-01,BB01,CC01,DD01 (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้อง)
โปรดใส่ลิงก์ โฟลเดอร์งานคลิปวีดิทัศน์และใบผ่านการสอบของท่าน *
Copy ที่อยู่ของ โฟลเดอร์งานของท่านมาวางได้เลย
ลักษณะการเรียน *
โปรด ตอบตามความเป็นจริง
ใช่
ไม่แน่ใจ
ไม่ใช่
ท่านได้เรียนครบทุกเนื้อหาหรือไม่
ท่านเรียนครั้งเดียวจนจบทุกเนื้อหา
ท่านเรียนอย่างตั้งใจทุกเรื่องและใช้เวลาเรียนอย่างคุ้มค่า
ท่านตั้งเป้าหมายในการเรียนก่อนการเรียน
ท่านได้รับความรู้จากการเรียนเป็นไปตามที่คาดหวัง
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy