ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2560 และค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ
จงตอบคำถามต่อไปนี้ ตามสภาพการที่โรงเรียนของท่านได้ดำเนินการ
1.ชื่อโรงเรียน
Your answer
2.จำนวนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งหมด /และ จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร เช่น 10 /8
Your answer
3.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนชั้น ป.6 แยกเป็นรายระดับ (คน) ระดับ ผ่าน /ดี / ดีเยี่ยม เช่น 0/8/2
Your answer
4.จำนวนักเรียน ชั้น ม.3 ทั้งหมด /และจำนวนที่จบหลักสูตร (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) เข่น 12 /12
Your answer
5.ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียน ชั้น ม.3 แยกเป็นรายระดับ (คน) ระดับ ผ่าน /ดี / ดีเยี่ยม (เฉพาะโรงเรียนขยายโอกาส) เช่น 0 / 8 / 2
Your answer
6.จำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูฝังค่านิยมไทย 12 ประการ (ไม่รวมปฐมวัย)
Your answer
7.โปรดบอกชื่อกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย12 ประการ มา 1 กิจกรรม
Your answer
8.โปรดบอกวิธีดำเนินการตามกิจกรรมตาม ข้อ 7 มาพอสังเขป
Your answer
9. โปรดบอกผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ตาม ข้อ 7 มาพอสังเขป
Your answer
ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ให้ข้อมูล เพื่อรายงาน สพฐ. ในลำดับต่อไป
กลุ่มงานสื่อฯ สพป.อุดรธานี 2
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms