Health Literacy Student Survey 2020
Florida Health Literacy Initiative
Made possible through the generous support of Florida Blue
1. Eske ou ________ *
2. Ki lang ou pale lakay ou? *
3. Ki pi wo nivo edikasyon ou te konplete? (Tanpri tcheke youn) *
4. Èske ou te gen asirans sante nan kòmansman klas sa a? *
5. Èske pitit ou te gen asirans sante nan kòmansman klas sa a? (Tanpri tcheke youn) *
6. Eske ou te pataje enfòmasyon ou te aprann avèk zanmi ak /oswa fanmi? *
7. Èske ou ta rekòmande klas sa a yon lòt moun? *
8. Èske ou menm oswa nenpòt manm fanmi ou te fè yon bagay sa yo akòz enfòmasyon ou te aprann nan klas ou a? (Tanpri tcheke tout sa ki aplike): *
9. Èske enfòmasyon sou sante ou te aprann nan klas sa a te ede ou nan lavi ou? *
Si ou reponn wi, ki jan li ede ou? *
10. Ki bagay ki pi enpòtan ou te aprann nan klas sa a? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy