แบบสอบถามผู้ผลิตและผู้นำเข้าเครื่องสำอาง เรื่องฉลากของเครื่องสำอาง
ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเพื่อเป็นข้อมูลในการออกประกาศ เรื่องฉลากของเครื่องสำอาง
ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 (ส่วนที่ขีดเส้นใต้) ได้กำหนดให้ระบุเดือน ปี ที่หมดอายุที่ฉลากของเครื่องสำอาง ซึ่งต่างจากพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 ฉบับเดิม
1. ชื่อสถานประกอบการ *
Your answer
2. ตำแหน่งหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามในสถานประกอบการ *
Your answer
3. เบอร์โทรศัพท์ผู้ให้ข้อมูล *
Your answer
4. E-mailผู้ให้ข้อมูล
Your answer
5. ประเภทผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า *
6. กรณีที่เป็นผู้ผลิต สถานประกอบการของท่านมีจำนวนการจ้างงานลักษณะใด
7. กรณีที่เป็นผู้นำเข้า สถานประกอบการของท่านมีจำนวนการจ้างงานในลักษณะใด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms