Bio-Geo-kursus til Diskobugten, Vestgrønland

Bio-Geo-kursus til Diskobugten, Vestgrønland

Fag: Biologi, geografi og geovidenskab
Arrangør: FaDB kurser og Geografilærerforeningen
Titel: Klimaændringer og naturressourcer i Diskobugten
Kursusform: Internat, rejsekursus
Tid: Primo august 2015. 12 dage
Sted: Ilulissat, Qeqertarsuaq, Saqqaq og Kangerslussuaq.
Deltagerantal: 24
Kursusledere: Christian B. Skipper & Svend Erik Nielsen.
Pris: Ca. kr. 19.500, eksklusiv forsikringer og forplejning.
Tilmelding: www.Biofag.dk, spørgsmåkl kan sendes til Svend Erik Nielsen, Godthåbsvej 16, 3400 Hillerød. alrune@post.tele.dk
Tilmeldingsfrist: 01.07.2014, ved indbetaling af depositum kr. 5000 til FaDB-kurser, reg.nr. 1551 konto 0016863254.

Kort beskrivelse af formål og indhold

Klimaændringer, naturressourcer, biologi og naturgeografi i Diskobugten, august 2015

Kurset vil bevæge sig i krydsfeltet mellem udnyttelse af naturressourcerne, klimaændringer og bæredygtig udvikling i Diskobugten. Vi vil studere områdets botanik og dyreliv, den dramatiske vulkanske fortid samt se på geomorfologiske processer. Ved Kangerlussuaq tager vi ind til Indlandsisen.

Der vil også blive sat fokus på hvordan de globale klimaændringer har påvirket fremtidsperspektiverne det grønlandske samfund. Hvilken betydning vil klimaændringerne få for fiskeriet efter rejer, hellefisk og torsk? Vil det fremover blive muligt at fiske sild langs de grønlandske kyster? Hvad vil klimaændringer betyde for rensdyr og moskusokser? Hvordan vil vegetationen blive påvirket? Ligger Grønlands fremtid i olie og minedrift, turisme eller fiskeri?

Disko-området har et unik landskab på grund af den dramatiske geologiske historie. For 60 millioner år siden var der en voldsom hot spot-vulkanisme og store mængder lava flød ud og dækkede området. Fjeldene på Disko og Nuussuaq består derfor hovedsageligt af lava, så vi vil studere de flot søjlebasalt og andre typer af vulkanske bjergarter ved Qeqertarsuaq. Derudover får vi god mulighed for at undersøge ”klassiske” fjelde af gnejs og andre metamorfe bjergarter. Vi arbejder også på at få indlagt et ekskursionsstop ved Eqi, hvor der er båndet jernmalm (BIF). Båndet jernmalm er et smukt eksempel på, hvordan livet påvirkede Jordens udvikling ved at oxidere havvandet og føre til massiv udfældning af jern på havbunden for over 2 milliarder år siden. BIF er høj aktuel i dagens Grønland, hvor Hjemmestyrets storskalalov skal bane vejen for udenlandske investeringer i minedrift af blandt andet jern, sjældne jordarter (REE) og måske uran.

Olieselskaberne har også en stor interesse i Disko og Nuussuaq. Her findes der sedimenter og lag af lava som indeholder rester af olie. Sedimenterne minder om dem, der ligger i havbunden i de områder længere vest og syd for Disko, hvor der bliver boret efter olie. Hvis der kan udvindes olie i tilstrækkelige mængder vil det være en kærkommen indkomst for det grønlandske samfund.

Undervejs på rejsen vil der også blive mulighed for at botanisere ved radioaktive lunkne kilder, spotte hvaler og isbjerg samt undersøge arktiske geomorfologiske processer. I forbindelse med opholdet på Disko vil vi måle på udslip af CO2 fra tundraen, samt andre abiotiske faktorer, ligesom der vil blive lavet vegetationsstudier ved de varme kilde og ved urteli. I Kangerlussuaq ser vi på landskabsprocesser langs med randen af Indlandsisen, ligesom randmorænens vegetation vil blive studeret.


Program oversigt - med forbehold for ændringer.
Vi flyver fra Kastrup til Kangerlussuaq, hvor vi tager en overnatning, så vi kan nå en tur ind på Indlandsisen ved Point 66. Hvis vi får tid, vandrer vi til den flotte Russel Gletsjeren eller til vandfaldet ved Watson River.

Fra Kangerlussuaq flyver vi til Aasiaat og tager rutebåden til Qeqertarsuaq på Disko. Der har vi 4 overnatninger. Vores transport rundt i Diskobugten vil være med båd, så vi får god mulighed for at se hvaler, sæler og havfugle. Under vores ophold i Qeqertarsuaq udfører vi biologisk, geografisk og geologisk feltarbejde og besøger Arktisk Station, som er forskningsstation for Københavns Universitet. Vi satser på at få aftaler med nogen af de forskere, som arbejder i området, så vi kan høre om deres forskning.

Fra Qeqertarsuaq tager vi rutebåden til Ilulissat, hvor vi har 3 overnatninger. I Ilulissat besøger vi en fiskefabrik og møder en naturvejleder. Vi tager på vandretur til Isfjorden og den arkæologisk inuit boplads. Der vil også blive lidt fritid.

Efter Ilulissat sejler vi med rutebåd til bygden Saqqaq, som ligger på Nuusuuaq halvøen i den nordlige ende af Diskobugten. Der har vi 3 overnatninger i Hannibals Hus. Pladsen er trang, så måske supplerer vi med telte. Vi udforsker bygden, kysten og elven og går ture i fjeldet.
Charterbåd fra Saqqaq til Ilulissat (vi arbejder på at få lagt et stop ind ved lokalitet med båndet jernmalm ved Eqi). Tilbage i Ilulissat tager vi flyet til Kangerlussuaq og videre til Kastrup.

Som optakt til kurset vil der blive arrangeret et forkursus i København.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question