ลงทะเบียน SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #7 "ธุรกิจระบบรางกับวิกฤต Covid-19 " รุ่งหรือร่วง?
ลงทะเบียน SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #7 "ธุรกิจระบบรางกับวิกฤต Covid-19 " รุ่งหรือร่วง ?

Guest Speakers โดย......

คุณนพพร เทพสิทธา คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ดร.มยุรฉัตร วัชเรศโยธิน ฝ่ายบริหารโลจิสติกส์กลุ่ม ปทต. บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

อาจารย์กิตติชัย ประเสริฐพรศรี หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 18.00-19.30 น. สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ทาง Zoom
ด่วนรับจำนวนจำกัด


ทั้งนี้ การเข้าร่วมสัมมนา ทางวิทยาลัย จะส่งข้อมูล/รหัส ไปทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ ในวันวันศุกร์ที่ 1 พ.ค. 2563 เวลา 17.55น. โดยประมาณ
Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
บริษัท/หน่วยงาน *
ตำแหน่ง *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy