Wstępny (statystyczny) formularz zgłoszeniowy na rekolekcje letnie
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie z art.8 ust.1 dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim wydanym przez KEP w dniu 13.03.2018 r. informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincja Krakowska.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Prowincji jest br. Mateusz Magiera (piod@kapucyni.pl, ul. G. Korzeniaka 16, 30-298 Kraków).
3. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności statystycznych niezbędnych do organizacji rekolekcji letnich Ruchu Światło-Życie przy Zakonie Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincji Krakowskiej.
4. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pana/Pani zgoda.
5. Odbiorcą Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - Prowincja Krakowska oraz podległe jej jednostki (w tym Diakonia Jedności odpowiedzialna za organizację rekolekcji letnich).
6. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej os. prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) dane osobowe będą przechowywane do 31.12.2019 r. Okres ten może ulec skróceniu.
8. Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) dane zbierane są za pomocą usługi Formularza Google zgodnie z polityką prywatności firmy Google.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z RODO lub Dekretem. Aby dokonać sprostowania/usunięcia danych należy skontaktować się z Diakonią Jedności np. pisząc pod adresem poczty elektronicznej: diakoniajedosci@gmail.com.
10. Ma Pani/Pa prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana (Pani/Pana dziecka/podopiecznego) narusza przepisy RODO/Dekretu.

Ważna uwaga.
Osoby powyżej 16 roku życia po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych wypełniają formularz samodzielnie. Osoby poniżej 16 roku życia są zgłaszane za pomocą formularza wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zapoznałam/łem się z powyższymi informacjami oraz *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service