Deepen your Practice and Teaching Skills with Hart Lazer ( Nâng cao kỹ năng giảng dạy và thực hành cùng thầy Hart Lazer)
Tiếng Việt bên dưới:

In this workshop, emphasis will be placed on teaching clear and precise principles of alignment in both Inversions and Balancing postures. You will gain hands on experience in adjusting and assisting students to move safely into these complex poses. Injuries and special needs will be addressed when needed. The intent of this workshop is to advance and accelerate your practice as well as give you an opportunity to understand and learn to teach Inversions and Balancing postures in a very detailed way.

Time: 12.00 - 5.30 pm ( include 30 minute break)
Date: 13th - 15th Mar, 2019 ( Wednesday - Friday)
Place: Zenith Yoga Au Co & Cafe
Early bird: 300$ (for 3 days) and 450$ (for 5 days from 13th - 17th Mar) paid before 28th Feb, 2019.

Chuyên đề này nhấn mạnh vào cách giảng dạy sự sắp xếp thẳng hàng của cơ thể trong tư thế thăng bằng và đảo ngược một cách chính xác và rõ ràng. Bạn sẽ học cách chỉnh sửa học viên để giúp họ vào các tư thế khó một cách an toàn. Cách xử lý một vài chấn thương hoặc các trường hợp đặc biệt. Giới thiệu cơ bản về điều khí với các bài tập thở chi tiết.
Mục đích của chuyên đề này là để nâng cao việc thực hành, và tạo cơ hội để các bạn hiểu và học cách dạy các tư thế thăng bằng và đảo ngược một cách chi tiết.

Thời gian: 12.00 - 17.30 ( bao gồm 30 phút nghỉ giữa giờ)
Ngày: 13 - 15/03/2019 ( Từ thứ 4 đến thứ 6)
Địa điểm: Zenith Yoga Âu Cơ & Cafe
Học phí ưu đãi 300$ (cho 3 ngày), 450$( cho 5 ngày từ 13- 17/3) thanh toán trước ngày 28/2/2019.

Your Full Name ( Tên đầy đủ của bạn)? *
Your answer
Your Phone (Số điện thoại liên hệ của bạn)? *
Your answer
Your Email (Địa chỉ email của bạn)? *
Your answer
Are you Zenith student? (Bạn có phải là học viên của Zenith)?
Have you joined Hart Lazer WS/ Course? (Bạn đã từng tham gia các chuyên đề của Hart trước đó chưa)?
Do you have any questions for us (Bạn có câu hỏi nào dành cho chúng tôi không)?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service