Dydaktyka translacji na uniwersytecie - ankieta

Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w ramach badań naukowych nad dydaktyką translacji na uniwersytecie stanowiących część przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Państwa udział w niniejszym badaniu pozwoli na przybliżenie rzeczywistego obrazu dydaktyki translacji w Polsce, a przede wszystkim roli jaką odgrywają w nim nauczyciele translacji, czyli Państwo.
Zapewniam, że ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki przekierowane są bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego po kliknięciu pola PRZEŚLIJ na końcu kwestionariusza.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Obecna aktywność zawodowa

  This is a required question
  Tłumaczenie
  Praca na uniwersytecie
  Uczenie języka obcego
  Uczenie translacji
  Praca naukowa w dziedzinie translatoryki lub dziedzinie pokrewnej
  Praca naukowa w dziedzinie glottodydaktyki
  Inne
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Dydaktyka translacji
  Praca na uniwersytecie
  Uczenie języka obcego
  Tłumaczenie
  Praca naukowa
  Inne
  Please enter one response per row

  Doświadczenia własne w dziedzinie dydaktyki translacji

  Świadomość przebiegu procesu tłumaczenia
  Znajomość technik i strategii tłumaczeniowych
  Terminologia i wiedza specjalistyczna
  Wymiar usługowy tłumaczenia (współpraca ze zleceniodawcą, negocjowanie warunków, itp) 
  Kompetencje językowe
  Znajomość narzędzi informatycznych wspomagających tłumaczenie
  Etyka zawodu tłumacza
  Kompetencje "miękkie" tj. komunikatywność, radzenie sobie ze stresem, organizacja pracy, autoprezentacja, itp.
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Dydaktyka i prowadzenie zajęć
  Ewaluacja tłumaczenia
  Teoria translacji
  Warsztat pracy tłumacza
  Narzędzia informatyczne stosowane w tłumaczeniu
  Specyfika i realia zawodu tłumacza
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Czytanie literatury specjalistycznej z dziedziny translatoryki
  Czytanie literatury specjalistycznej z dziedziny dydaktyki translacji
  Czytanie literatury specjalistycznej z dziedziny metodyki nauczania
  Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami translacji
  Obserwacja zajęć z translacji prowadzonych przez innych nauczycieli
  Uczestnictwo w warsztatach i konferencjach
  Przeprowadzanie wśród studentów ankiet ewaluacyjnych nt. zajęć 
  Metoda "prób i błędów" - analizowanie prowadzonych zajęć
  Please enter one response per row
  This is a required question
  Organizuje wewnętrzne warsztaty, spotkania sprzyjające wymianie doświadczeń
  Finansuje zewnętrzne warsztaty i konferencje 
  Dostarcza informacji zwrotnej na temat opinii studentów nt prowadzonych zajęć
  Publicznie wyróżnia najlepszych nauczycieli translacji
  Nagradza finansowo najlepszych nauczycieli translacji
  Please enter one response per row
  This is a required question

  Komponent teoretyczny w dydaktyce translacji

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Serdecznie dziękuję za pomoc i wypełnienie ankiety. Jeżeli wszystkie obowiązkowe pola zostały wypełnione, proszę o kliknięcie pola PRZEŚLIJ.