แบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการบุคลากรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการบุคลากรที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ข้อมูลจากท่านจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป จักเป็นพระคุณยิ่ง

                ขอขอบคุณสำหรับการให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
           คณะผู้วิจัย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาคาร 8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 | โทรศัพท์: 034-351897 ต่อ 7523 หรือ096-9709401 | ติดต่อผู้ดูแลระบบ : fengsstc@ku.ac.th

Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความต้องการบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 3 ลักษณะงานสำหรับบุคลากรที่มีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่าง  ที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุดหรือกรอกข้อความลงในช่องว่างที่กำหนด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. การศึกษาสูงสุด *
4. สาขาที่เรียน *
5. หน่วยงาน/บริษัท *
6. ประเภทธุรกิจ
Clear selection
7. ส่วนงาน /  แผนก
8. ตำแหน่งงาน *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy