Keutamaan Anda

Hanya ada satu soalan dan ke atasnya beberapa pilihan. Baca soalan dan buat pilihan jawapan. Jawapan yang sebenar daripada anda, bukan jawapan yang anda fikir sepatutnya jawapan sebenar, sebab, mungkin anda mengetahui jawapan yang harus sebenarnya. Namun begitu, apa juga jawapan anda, tiada yang tahu itu jawapan daripada anda. Saya tidak tahu siapa yang menjawab, apa nak kisah. Jawablah daripada kejujuran anda. Sebenar mana kejujuran anda pada diri sendiri. Ianya percuma. Di dahului dengan ucapan, "Terima Kasih".
    This is a required question