แบบตอบรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอบทความ
คำชี้แจงการใช้แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสำหรับผู้ไม่นำเสนอบทความ การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 12 ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบบจะสามารถให้แก้ไขข้อมูลหลังส่งได้ และระบบจะส่งข้อมูลยืนยันการได้รับข้อมูลของท่าน โดยยืนยันผ่านอีเมลที่ท่านได้กรอกไว้ ดังนั้นขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
---โปรดเลือกคำนำหน้าชื่อ---
คำนำหน้าชื่ออื่นๆ
---โปรดระบุคำนำหน้าชื่ออื่นๆ(ถ้ามี)---
Your answer
ชื่อ-นามสกุล *
---โปรดพิมพ์ชื่อ-นามสกุล---
Your answer
สังกัดหน่วยงาน *
---โปรดพิมพ์ชื่อหน่วยงานที่สังกัด---
Your answer
สถานที่ทำงาน/ที่อยู่ *
---โปรดระบุสถานที่ทำงาน/ที่อยู่----
Your answer
โทรศัพท์ *
Your answer
โปรดระบุประเภทอาหารที่ต้องการรับประทาน *
หมายเหตุ: หากท่านไม่ได้รับการตอบรับยืนยันการได้รับบทความภายใน 3 วันทำการ กรุณาติดต่อ นางสาวพัชรินทร์ พาหิรัญ เบอร์โทรศัพท์ 038-102346
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service