แบบทดสอบก่อนเรียน วิทยการคำนวณ ม.2
นวัตกรรม หมายถึงข้อใด *
1 point
1.ข้อใดคือความหมายของ Thailand 4.0 Model *
1 point
พิจารณาข้อความต่อนี้ ข้อใดถูกต้อง *
5 points
คุณธรรม
จริยธรรม
ความซื่อสัตย์
ปิดน้ำทุกครั้งหลังใช้งาน
ความรับผิดชอบ
พูดจาไพเราะ
ยิ้มไหว้ทักทาย
ชื่อ-นามสกุล (เช่น เสาวลักษณ์ จันทิมา) * *
ข้อใดคือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปัจจุบัน *
1 point
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด *
1 point
ข้อใดคือ หลักของการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ministry of Education Thailand. Report Abuse