Tartu Loomemajanduskeskuse eelinkubatsiooniteenuse (äriplaani koolituse) taotlus
Taotluse esitamise tähtaeg on 10. september 2018 kell 15.00. Lisainfo: Karin Sepp +37253412371

2018. aasta sügisene eelinkubatsioon ehk äriplaani koolitus kestab 20.septembrist kuni 13.detsembrini.

20. sept - 15. nov - loengud, seminarid ja personaalsed konsultatsioonid
30. nov - äriplaanide esitamine iPlanneris
10. dets - äriplaanide eelkaitsmine
13. dets - äriplaanide kaitsmine

Läbitavad teemad:

Äriplaani struktuur ja idee kirjeldamine äriplaanis
Eesmärkide seadmine
Ärikeskkond ja selle analüüs
Turunduse mõiste ja väärtuspakkumine
Sihtrühmade ja -turgude analüüs
Tootearendus
Turundus ja turundussuhtlemine
Veebiturundus ja sotsiaalsed võrgustikud
Ärimudelid ja strateegiad
Hinnakujundus
Raamatupidamise alused
Finantsjuhtimise peamised alused
Finantsplaneerimine ja prognooside tegemine
Alustava ettevõtja toetused, ülevaade
Tartu Loomemajanduskeskuse ettevõtjate kogemuslood

Lisaloengud:

Eksport
Investeeringute kaasamine

+

5 personaalset konsultatsiooni

http://loovtartu.ee/lmk/ettevotjale/eelinkubatsioon

* Saadud andmeid kasutatakse ainult SA Tartu Loomemajanduskeskuse poolt seos 2018. a. eelinkubatsiooni toimumisega ning neid ei edastata kolmandatele osapooltele.

TAOTLEJA ANDMED
Ees- ja perekonnanimi *
Isikukood *
Postiaadress *
Telefon *
E-mail *
ETTEVÕTE (KUI ON REGISTREERITUD)
Ettevõte nimi
Registrikood
Registreerimise kuupäev
Juriidiline aadress
Telefon
E-mail
Tegutsemiskoht
Tegevusala
Töötajate arv
Viimase 12 kuu käive (eurodes)
ÄRIIDEE KIRJELDUS
Millist toodet või teenust pakud või plaanid pakkuma hakata? *
Millist ümbritseva keskkonna kitsaskohta või vajadust sellega lahendad? *
Kui suur võiks olla ettevõtte sissetulek aastas? *
Kes on/võiks olla sinu ettevõtte kliendid ja kuidas plaanid nendeni jõuda? *
Kuidas eristud konkurentidest? *
Milliseid samme oled äriidee elluviimiseks juba teinud? *
Mitu meeskonnaliiget sul hetkel on? *
Millistele turgudele ja kui suures mahus on plaanis oma tooteid/teenuseid eksportida? *
Millised on sinu taust, oskused ja senised kogemused? *
OOTUSED EELINKUBATSIOONILE
Miks soovid tulla Tartu Loomemajanduskeskuse eelinkubatsiooni? *
TAOTLUSELE LISATAVAD DOKUMENDID
Isikut tõendava dokumendi koopia *
Required
Taotleja CV *
Required
Kui taotleja on ettevõte, siis palume esitada taotleja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia
Kui taotleja on ettevõte, siis palume esitada ka bilansi ja kasumiaruande senise tegevusperioodi kohta (mitte vanem kui 1 kuu)
Lisainfo
Kinnitan, et kõik käesolevas taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged. Annan käesolevaga SA'le Tartu Loomemajanduskeskus õiguse kontrollida ja täpsustada kõiki esitatud andmeid nende allikatest. Taotluses ja lisades valeandmete esitamise korral võidakse taotlus tagasi lükata *
Required
Palume tagasiside, milliste kanalite kaudu jõudsid Tartu Loomemajanduskeskuse eelinkubatsiooniprogrammini *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service