پرسشنامه پایان نامه کارشناسی ارشد - وفاداري الكترونيكي (e-loyalty)


پرسشنامه حاضر در راستای اجراي طرح پژوهشي (پایان نامه کارشناسی ارشد ) با موضوع « تدوين مدلی رتبه‌بندي شده از فاکتورهای موثر بر وفاداری مشتریان درکسب و کار الکترونیکی مشتری» تهیه و تنظیم شده است.
اين پرسشنامه سعي دارد تا با استفاده از نظرات شما فاکتورهای شناسايي شده در مراحل پيشين تحقيق را از نظر ميزان اهميت وزن‌دهي نمايد. لذا خواهشمند است پرسشنامه را با توجه به راهنماي ارايه شده تکمیل و با پاسخ‌های دقیق خود ما را در رسیدن به نتایج صحیح یاری نمایید. پیشاپیش از همکاری وحسن نظر شما نهایت تشکر و قدردانی را داريم- سید مسعود معصومی

  سوالات اصلی : عوامل زیر چه میزان بر وفاداری مشتریان در کسب و کارهای الکترونیک موثر می باشد؟

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  سوالات فرعی

  ضمن تشکر از پاسخ شما به سوالات اصلی ، سوالات زیر کاملا اختیاری می باشد :
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question