ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ "Samuel P. Huntington & Francis Fukuyama ว่าด้วยความเป็นระเบียบทางการเมือง: มิติการเปรียบเทียบ"
ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผู้สนใจขอความกรุณาลงทะเบียนหน้างานค่ะ

ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์ฯ ขอสงวนสิทธิที่นั่งในห้องประชุมยุทธศาสตร์สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าค่ะ
สำหรับท่านที่ลงทะเบียนหน้างาน หากที่นั่งภายในห้องประชุมยุทธศาสตร์เต็ม คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดที่นั่งร่วมประชุมผ่านวีดิโอวงจรปิด ณ ห้อง PSB2201 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ค่ะ

ขอขอบคุณในความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms