ลงทะเบียน /ทำแบบทดสอบหลังการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 การอบรมออนไลน์ (Online) การอบรมออนไลน์ (Online) พัฒนาแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ด้วยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 การอบรมออนไลน์ (Online) การอบรมออนไลน์ (Online) พัฒนาแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างกระแส ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และสร้างเครือข่ายร่วมกัน และด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ (Online)
1.รหัสนักศึกษา *
2.คำนำหน้าชื่อ *
3.ชื่อ.สกุล *
4.สังกัดคณะ /สถาบัน /สำนักวิชา *
5.หมายเลขโทรศัพท์ *
6.อีเมล E-mail (ถ้ามี)
คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว แบบทดสอบจำนวน 20 ข้อ
1. ข้อใดเขียนโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง *
2. โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นภาษาไทย คือข้อใด *
3.ยุทธศาสตร์หลัก การดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย *
4.คำขวัญ โครงการ TO BE NUMBER ONE *
5.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ดำเนินงานภายใต้ แนวคิดใด *
6.กระบวนการในการให้การปรึกษา คือข้อใด *
7.ทักษะพื้นฐาน ที่ต้องมีในการให้คำปรึกษา *
8.ขั้นตอนการยุติการให้คำปรึกษา คือข้อใด *
9.อีคิว หรือ EQ คืออะไร *
10.ข้อใดถูกต้อง *
11.ความฉลาดทางอารมณ์ โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน คือ *
12.ข้อใดถูกต้อง *
13.การจัดการกับอารมณ์ตนเองได้ หมายถึงอะไร *
14.ข้อใดถูกต้อง *
15.เครื่องมือจัดการความเครียดความโกรธ ความวุ่นวายในใจที่มีประสิทธิภาพ คืออะไร *
16.บุคลิกภาพหมายถึงอะไร *
17.บุคลิกภาพ แบ่งออกเป็น กี่ประเภท *
18.ข้อใดถูกต้อง *
19.สิ่งใดคือบุคลิกภาพ ภายนอก *
20.ข้อใดถูกต้อง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Tawan-ok. Report Abuse